bilde

I september utlyste Vestnorsk filmsenter STUP-stipend for erfarne filmarbeidere med særlig høye ambisjoner for egen utvikling. Med stipendet ønsker senteret å stimulere til faglig utvikling og økt kompetanse for den enkelte. Til sammen 14 søknader kom inn til fristen og disse representerer et vidt spekter av fagfunksjoner og planer for økt kompetanse. Nivået på søkerne er svært høyt og ambisjonene for egen videreutvikling likeså. Både antall søkere og de konkrete planene som ligger i disse forteller oss at stipendet treffer et behov der erfarne, godt etablerte filmarbeidere trenger ressurser for å skape det nødvendige rommet som skal til for å kunne fokusere på egenutvikling og fordypning.  
Søknadene vil være ferdig behandlet innen utgangen av uke 41 og alle søkere mottar svar pr. e-post. I etterkant vil stipendmottakerne også annonseres her.