bilde

Det har vært stor interesse for STUP-stipendene og til sammen 14 søknader kom inn til fristen. Antall søknader og de konkrete planene som ligger i disse forteller oss at stipendutlysningen har truffet et behov der erfarne, godt etablerte filmarbeidere trenger mer ressurser for å skape det nødvendige rommet som skal til for å kunne fokusere på egenutvikling og fordypning. Nivået på søkerne var svært høyt og ambisjonene for egen videreutvikling likeså.

Søknadene er nå ferdigbehandlet og seks filmarbeidere er tildelt STUP-stipend 2017

Elisabeth Kleppe skal fordype seg i kunstfilmfeltet for å kunne satse mer på produksjon av denne type film. Kleppe skal jobbe med nettverk innen kunstfeltet i Norge, London og Stockholm for økt kompetanse på produksjon og distribusjon av kunstfilm. Kleppe skal blant annet hospitere hos Bergen Kunsthall og gjøre research ved Film and Video Umbrella og Lux i London.

Pål Rønnevik skal utvikle seg faglig og praktisk som fotograf gjennom oppdatert kompetanse på ny teknologi og nettverksarbeid mot regissører han ønsker å samarbeide med. Rønnevik skal blant annet delta på workshops i Bydgoszcz og hospitere hos filmfotograf i København.

Vigdis Nielsen skal lære mer om foto innenfor dokumentarfilm. Dette er en del av hennes videreutvikling som dokumentarfilmregissør. Målet er fokus på det kunstneriske samarbeidet med fotograf i produksjon, samt faglig fordyping og styrking av stil og form for å gi større kunstnerisk frihet og handlingsrom. Nielsen skal blant annet benytte en fotoregissør og en dokumentarfilmfotograf som mentorer for å skaffe økt kompetanse og ny inspirasjon.

Elin Sander ønsker å styrke sin kompetanse som produsent i arbeidet med synlighet og målrettet markedsføring av prosjekter. Gjennom workshops, hospitering og annen opplæring skal stipendet gi mulighet for faglig fordypning omkring alternativ markedsføring, nye lanseringsstrategier og internasjonal distribusjon. 

Sjur Aarthun skal videreutvikle seg som fotograf blant annet ved GCI Global Cinematography Institute.

Njål Lambrechts skal videreutvikle seg som produsent med fokus på prosjekters tidlige fase, utvelgelse, utvikling og innsalg. Lambrechts benytter mentor i fordypningsfasen som skal styrke hans posisjon som produsent på Vestlandet.