NYE KRAV TIL SØKNADER OM STØTTE TIL KOMPETANSEHEVENDE TILTAK


På bakgrunn av en stadig mer aktiv bransje og økning i antall søknader, ønsker Vestnorsk filmsenter å tydeliggjøre retningslinjene for støtte til kompetansehevende tiltak. Vi ber alle sette seg nøye inn i retningslinjene før søknad sendes inn og minner om at Vestnorsk filmsenter kun behandler søknader sendt inn via Filmsøk.noKrav til søknad om støtte til kompetansehevende tiltak finner du her


Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post eller telefon.