IMG 6635

Avfallstrollet i kortfimen "Hospital Dumpster Divers"

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 22. november 2017 støtte til ti filmprosjekter. Tre kortfilmer og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Fem dokumentarfilmer fikk utviklingsstøtte. Totalt ble det bevilget 2,28 millioner kroner.

Du kan lese mer om prosjektene her.  Pressemeldingen finner du her.