Vestnorsk filmsenter holder stengt i julen (uke 52 og 1. nyttårsdag).

Avvikling av fasttelefon
Når vi kommer tilbake etter nyttår, har vi avviklet fasttelefonen vår! Gå inn på siden Om oss, finn hvem du vil snakke med og ring oss direkte på mobilen vår.

Innføring av EHF-faktura
Som et ledd i digitalisering av våre rutiner vil vi fra 01.01.2018 forutsette at alle tilskuddsmottakere sender EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Husk at stipend fra Vestnorsk filmsenter AS er skattepliktig, selv om det er trekkfritt på utbetalingstidspunktet. Derimot vil som oftes stipend gis til et konkret tiltak med tilhørende kostnad, og i praksis vil man som oftes ikke havne i skatteposisjon for stipendet - forutsatt at man tar vare kvitteringer og håndterer eget regnskap på en tilfredstillende måte.