Hvert år settes det av midler til filmtiltak for barn og unge/unge talenter i regionen. Fristen for å søke om støtte til tiltak som skal gjennomføres i 2018 er 1. mars. Behandlingstid ca. 3 uker. Les mer