RØST er et talentutviklingsprogram for ungdom og unge voksne som ønsker å jobbe med film. RØST er et samarbeidsprosjekt mellom Vestnorsk Filmsenter, Fyllingsdalen Teater og erfarne filmskapere fra Vestlandet. Målet med prosjektet er å la ungdommer og unge voksne få erfaring fra film og arbeide side om side med profesjonelle filmskapere. Les mer.