image7 

Co-produsent Elisabeth Kleppe og regissør/produsent Jumana Manna i forbindelse med premiere på filmen Wild Relatives under Berlinalen.

I likhet med filmprosjektene, vil vi fra nå legge ut støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak etter hvert styremøte i Vestnorsk filmsenter.

Støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak:

Deltakelse finansieringsforum, marked o.l:
Berlin International Film Festival, Einar Loftesnes
Cartoon Movie, Bordeaux, Kristine Knudsen
Berlin International Film Festival, Nina Knag
Berlin International Film Festival, Kjersti Rasmussen

Festivaldeltakelse:
Tromsø Internasjonale Filmfestival, Sverre Kvamme
Berlin International Film Festival, Christer Larsen
Berlin International Film Festival, Elisabeth Kleppe

Kurs, seminarer, hospitering o.l:
Hvordan kan vi oppnå en bedre kjønnsbalanse i norsk film? Ida Kleppe
Seminar med Bruno Delbonnel, Ina Lerner Grevstad
Hvordan forebygge seksuell trakassering i filmbransjen? Thorvald Nilsen
Hospitering på ”Menneskets opprinnelse”, Marianne Nerland