Strupesang til artikkel 

"I Strupen", Flimmer Film as

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 21. februar 2018 støtte til tjueen filmprosjekter. Vi gleder oss over at hele fire kortfilmer i tildelingsrunden er klare for produksjon nå. Det ble tildelt mange utviklingstilskudd til dokumentar denne gangen, og vi ser derfor også fram til mange spennende dokumentarer i tiden framover.

Fire kortfilmer (hvorav en animasjonsfilm) og ett dokumentarprosjekt fikk produksjonsstøtte. Ti dokumentarfilmer fikk utviklingsstøtte og to kortfilmer fikk manusstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til ett spillefilmprosjekt og tre serier. Bredde i sjanger og innhold er stor, og filmskaperne jobber blant annet fra Molde, Ålvik og Bergen.

Totalt ble det bevilget 2,6 mill. millioner kroner.

Prosjektene som fikk støtte finner du her