Vi minner om at det skal rapporteres på støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. Ved tildeling av denne type støtte, skal det levers rapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet senest 2 måneder etter avsluttet tiltak.

Vi har nå utarbeidet mal for rapporteringen og ber om at denne benyttes ved all rapportering på støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak fra og med dags dato. 
Det orienteres særskilt om at dersom rapport ikke foreligger innen angitt frist vil det kunne medføre tilbaketrekning av tilskudd, og ha konsekvenser for eventuelle fremtidige søknader hos Vestnorsk filmsenter.

Les mer om krav til rapportering og last ned mal her