Følgende filmskapere har fått støtte til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak siden forrige styremøte:

Deltakelse finansieringsforum, marked o.l:
Festival de Cannes, Kjersti Helen Rasmussen
Festival de Cannes, Einar Loftesnes

Festivaldeltakelse:
New York International Children's Film Festival, Bjørn Sortland
Den Norske Dokumentarfilmfestivalen, Pandora Film v/Ida Kleppe, Kristina Daveronis

Kurs, seminarer, hospitering o.l:
Spillefilmkonvent, Zahra Waldeck
Young Nordic Producer's Club i Cannes, Ina Remme