Siste frist for å sende inn anmodninger om penger i Filmsøk er 20. juni. (Vær gjerne tidligere, om dere har mulighet til det). Når anmodningen er behandlet og godkjent, kan dere sende en EHF-faktura. Dette må gjøres seinest 22. juni.

Vestnorsk filmsenter holder, som vanlig, sommerstengt i juli.