Frie Fanger bilde

("Frie Fanger". Foto: Kristin Heien, Pandora Film)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 13. juni støtte til tjue filmprosjekter. To kortfilmer (hvorav en animasjonsfilm) og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. Seks dokumentarprosjekter (tre av dem serier) og to kortfilmprosjekter fikk utviklingsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til fem spillefilmprosjekt og tre fiksjonsserier. Totalt ble det bevilget 3 millioner kroner i denne runden. Les mer om prosjektene. Du finner alle prosjektene her