IMG 6727

David Alræk, Lisa Colette Bysheim og Katrine Patry ("Variations of suspension") og Fredrik Sivertsen ("Et liv")

Onsdag 30. mai, under fagdagene, inviterte vi lokal filmbransje og samarbeidspartnere til Minuttfilmkonkurranse og Sommerfilmfest. Nytt av året var at Minuttfilmkonkurransen ble holdt på Bergen kino hvor filmene ble vist og vinnere kåret. Deretter fortsatte vi tradisjonen tro med grilling og sosialt samvær, denne gang hos Flimmer Film. Det ble en veldig hyggelig samling, i fantastisk vær på kaien utenfor Flimmer Film, og at arrangementet var lagt under fagdagene gjorde at også tilreisende bransjeaktører fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal deltok denne gangen. Arrangementet var et samarbeid mellom Vestnorsk filmsenter, Zefyr, BIFF, Bergen kino, lokalavdelingen til Filmforbundet og Abovo. Fondet av 1949 for Bergens Handelsstand støttet også i år prispenger til vinnerne av Minuttfilmkonkurransen.