39059833 1925916524133380 5692410857955262464 o

Det blir informasjonsmøte om Statens Kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde tirsdag 11. september på Cornerteateret.
Sted: Kongesalen
Tid: kl. 12-15

Berit Skive og Mette Rønning presenterer Statens Kunstnerstipend, og Ida Friis presenterer Fond for Lyd og Bilde.

De enkelte stipendordningene i Statens kunstnerstipend og de enkelte tilskuddsordningene på Fond for lyd og bilde blir inngående presentert og kommentert.

Det vil bli gitt tips og råd til søknadsskriving, være mulighet for spørsmål underveis - og det vil være rom for individuell veiledning i den grad det er behov og tid til dette i etterkant av møtet. Send en e-post til Gry(at)vestnorskfilm.no om du ønsker å delta.

Vel møtt!