Vestnorsk filmsenter i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Gründerhjelpa hoppid.no og Sparebanken Møre lanserer en minuttfilmkonkurranse. Vi oppfordrer både etablerte filmskapere og nye talenter til å sende inn bidrag! Les mer