Filmveksthus prosjektbeskrivelse pdf.compressed kopi

Vestnorsk filmsenter har blitt tildelt 1,4 mill over tre år fra Hordaland fylkeskommunes Kulturelt utviklingsprogram (KUP) til oppstart av et Filmveksthus. Også Bergen kommune har prioritert en årlig driftsstøtte på kr 500 000 fra 2019. Vi takker for tilliten og setter i gang umiddelbart.

Mer informasjon kommer etterhvert!