Det kan søkes om manusveiledning til prosjekter i alle formater og alle stadier. Du kan motta veiledning selv om prosjektet ditt ikke er støttet av Vestnorsk filmsenter.

Veiledningen blir gitt av dramaturg og manusforfatter Kjersti Helen Rasmussen.
Kjersti er utdannet fra den Danske Filmskolen og har skrevet flere filmer, både lange og korte. Hun har veiledet på Vestnorsk filmsenter siden 2006.
 
Send en kort søknad med cv, samt teksten du ønsker veiledning på til manus(at)vestnorskfilm.no, og beskriv i søknaden hvilke ønsker du har med prosjektet og hva du trenger hjelp til.

Veiledningsmøtene finner sted i Vestnorsk filmsenter sine lokaler på USF Verftet. Det er ingen søknadsfrister, og søknadene vil bli fortløpende vurdert.