Nordoc

Anita Vedå (Smau Media), Ingvild Skage (Isme Film) og Marianne Rønning (Termos TV) deltar fra Vestlandet.

Vestnorsk filmsenter, Østnorsk filmsenter og Filmkraft Rogaland har i samarbeid utviklet dokumentarworkshopen NORDOC - et program med mål om å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå. Nå er snart runde to i gang. Filmskaperne har tre samlinger i løpet av 2019, den første i Østnorsk filmsenters region, neste i Vestnorsk filmsenters region og siste i Filmkrafts region. NORDOC administreres fra Filmkraft Rogaland. Gruppeleder er studieleder ved European Documentary Network: Mikael Opstrup.