Fond for lyd og bilde dobler rammen for tilskudd til markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm i 2019. Rammen for tilskudd til musikkvideo øker også. Les mer om satsingen her

Søknadsfrister i 2019 er 15. april, 12. juni, 17. september og 29. oktober.
Les om tilskuddsordningene og søk støtte her