Neste søknadsfrist: 30. april

Alle som eier visningsretten til en norsk kort- eller dokumentarfilm laget i nyere tid, kan søke om å få filmen med i innkjøpsordningen. Filmene gjøres tilgjengelig for alle med nasjonalt lånekort fra biblioteket, i strømmetjenesten Filmbib.

Logg deg inn i NFIs nye søknadsportal og send påsynslenke til filmen.

NFI har gjort en endring i retningslinjene som gjelder utbetaling av vederlag. For filmer som legges ut i Filmbib, utbetales en engangssum som dekker en fem-års periode i strømmeplattformen. Måten pengene blir utbetalt er endret litt.

For kortfilm og kortdokumentarer er vederlaget kr 20.000, for dokumentarfilmer kr 35.000.
Les mer om innkjøpsordningen her