DSC 0124farge kopi 
(Den siste norske cowboy - regi: Frode Fimland/ FIMfilm as)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 24. april støtte til 17 filmprosjekter. En kortfilm og 5 dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. 7 dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til et kortfilmprosjekt, to spillefilmprosjekt og en serie. 36 søknader ble behandlet. Totalt ble det bevilget 2, 93 millioner kroner. Les mer om prosjektene her