Kriterier:
  • De ønsker manus til en kortfilm på maks. 15 sider
  • Tematisk står fortellingen fritt. De oppfordrer imidlertid kvinnelige manusforfattere til å sende inn bidrag
  • En eller flere locations skal legges til Kristiansands-området, eller 50 % av stab skal være bosatt i samme område
  • Vinnermanuset vil bli plukket ut av en fagjury
  • Kr. 50.000,- tilfaller manusforfatter/rettighetshaver
  • Kr. 150.000,- (til produksjon) utbetales til produsent når denne er knyttet til prosjektet
  • Vinnerprosjektet oppfordres til å søke yterligere produksjonsstøtte fra Sørnorsk filmsenter.
  • Vinner av prosjektet annonseres under Barnefilmfestivalen i Kristiansand 28. april - 3. mai 2009.

Frist:

Manuset skal være Sørnorsk filmsenter i hende innen 1. mars 2009.

Sørnorsk Filmsenter