KlasseC Aldeles foto KieranKolle

("Klasse C"/ Elisabeth Kleppe)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 12. juni støtte til 16 filmprosjekter. To kortfilmer og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. 8 dokumentarprosjekter, et av dem en serie, fikk utviklingsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til to kortfilmprosjekt og to fiksjonsserier. 46 søknader ble behandlet. Totalt ble det bevilget 2, 79 millioner kroner. Les om prosjektene her