IMG 2256

Da er andre samling med årets NORDOC i gang! Denne gangen er workshopen på Solstrand Hotel & Bad i Os. Vi ønsker deltakerne gode arbeidsdager!

Vestnorsk filmsenter, Østnorsk Filmsenter og Filmkraft Rogaland har i samarbeid utviklet dokumentarworkshopen NORDOC - et program med mål om å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå. Filmskaperne har tre samlinger i løpet av 2019, den første i Østnorsk Filmsenters region, andre i Vestnorsk filmsenters region og siste i Filmkrafts region. NORDOC administreres fra Filmkraft Rogaland. Gruppeleder er Mikael Opstrup.

Anita Vedå (Smau Media), Ingvild Skage (Isme Film) og Marianne Rønning (Termos TV) deltar fra Vestlandet.

IMG 2257