IMG 2308

En gruppe fornøyde NORDOC-deltakere etter samling 2, avviklet på Solstrand 11. til 14. august. NORDOC er et program for styrking av produsentleddet. Ekspert tilstede denne gangen var Orwa Nyrabia (artistic director, IDFA). Gruppeleder var, som alltid, Mikael Opstrup. Tilbakemeldingene så langt er at dette er et viktig og matnyttig program for deltakerne.

Marianne Rønning, Anita Vedå, Emil Olsen, Svein Arild Storberget, Svein Rune Skilnad, Ingvild Aagedal Skage og Svein Molaug deltok på samlingen.

Vestnorsk filmsenter, Østnorsk Filmsenter og Filmkraft Rogaland har i samarbeid utviklet dokumentarworkshopen NORDOC - et program med mål om å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå. Filmskaperne har tre samlinger i løpet av 2019, den første i Østnorsk Filmsenters region, andre i Vestnorsk filmsenters region og siste i Filmkrafts region. NORDOC administreres fra Filmkraft Rogaland. Gruppeleder er Mikael Opstrup.