Filmskapere på Vei 3. februar kl: 18.30

Gjester fra Norsk Filminstitutt:
  • Stig Andersen (dokumentarfilmkonsulent)
  • Maria Fuglevaag Warsinski (dokumentarfilmkonsulent)
  • Ola Hunnes (produksjonsrådgiver, dokumentarfilm)

Leder ved Vestnorsk Filmsenter Irmelin Nordahl og Kjersti Rasmussen er programledere ved Filmskapere på vei, og vil lede publikum gjennom dagens program.

Se program:program3februar