Ungene 3

(«Ungene»)

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 25. september støtte til 11 filmprosjekter. To kortfilmer og to dokumentarfilmer fikk produksjonsstøtte. 3 dokumentarprosjekter, et av dem en serie, fikk utviklingsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til to animasjonsprosjekt og én fiksjonsserie. Totalt ble det bevilget 1,8 millioner kroner. Følgende prosjekter fikk støtte:

 

PRODUKSJONSSTØTTE

Kortfilm
«Ungene», 2. gang, fiksjon, 12 min.
DUOFilm as v/ Linda Bolstad Strønen
Tildelt: 200 000

«Ungene» er en historie om ansvarsfraskrivelse. Moren reiser fra egne barn på ubestemt tid og de faste rammene forsvinner. Noe trenger seg på. En urovekkende venting på forandring, på en forløsning. Barna styres av en natur som ligger utenfor deres rasjonelle rekkevidde, og anarki, drifter og ensomhet truer med å bryte det tynne skallet av sivilisasjon.

Konsulentens kommentar:
Vi befinner oss tillsammans med tre övergivna barn i en mörk lägenhet. Världen utanför upplevs som hotfull och barnen försöker handskas med den verklighet som är frikopplad från världen utanför. Relationerna dom emellan framstår tydligare. Makt, beskydd och rörelsefrihet kommer genom ålder och fyndet av en pistol. Hur tar man som barn en frånvarande vuxens ansvar?

Manus og regi: Ina Lerner Grevstad
Produsent: Linda Bolstad Strønen og Marie Fuglestein Lægreid
Co-produsent: Stine Blichfeldt

 

«Gråtekone», fiksjon, 12 min.
Perdurabo Productions as v/ Cathrine Wespestad
Tildelt: 450 000

Et forhold tar brutalt slutt under det som skulle vært en idyllisk kjærlighetsferie i Italia.

Manus: Kathleen Johnsen og Nils J. Nesse
Regi: Kathleen Johnsen
Produsent: Cathrine Wespestad

 

Dokumentar
«Food Market 4 - Bergen», co-produksjon, 52 min.
Cold Productions as v/ Vincent Gustav Saunders
Tildelt: 140 000

Gjennom ulike matmarked oppdager vi byer, matkulturer og ikke minst regioner i Europa. Karakterene i denne dokumentarserien er personer med en lidenskap for hva de gjør. Serien avslører byer og regioner gjennom de som produserer god og sunn mat.

Food Market er en internasjonal TV-serie med fokus på matkultur i ulike europeiske land. Dette avsnittet handler om den norske matkulturen og spesielt den bergenske. Vi kommer ikke bare å følge matlagingskunsten, men også naturen der råvarene blir til. Her er det fokus på fisket.

Manus og regi: Christer Fasmer
Co-produsenter: Vincent Saunders og Søren Jensen
Hovedprodusent: Stefilm v/ Stefano Tealdi

 

«De som venter på raset», 15 min.
Mediedel as v/ Johnny Holmvåg
Tildelt: 200 000

Korleis er det å leve liva sine under dei mest kjende rastrugsmåla i Noreg? Denne filmen gir eit nært og unikt innblikk i liva, tankane og opplevingane til nokre menneske som er tvungne til å forhalde seg til årlege trugsmål frå fjellet - trugsmål mot heim, husdyr, økonomi og liv.

Manus og regi: Eivind Tolås
Produsent: Johnny Holmvåg

 

UTVIKLINGSSTØTTE

Kortfilm
«Det uendelege teppet», animasjon, 10 min.
Aldeles as v/ Turid Rogne
Tildelt: 75 000

I tusenvis av år har ulike dommedagsprofetiar åtvara om at verda vil gå under, men framleis roterer jorda som ei evigheitsmaskin. Det uendelege teppet er ein eksperimentell animasjonsfilm om bier, verdas mulege kollaps og transformasjon, der alt er bunde saman i ein bildevev.

Manus og regi: Simone Hooymans
Produsent: Turid Rogne

 

«Regn», animasjon, 3 min.
Hammerhai as v/ Jan Otto Ertesvåg
Tildelt: 76 000

Gjennom arbeid med andre prosjekt har regn i luft og vann gjort seg mer og mer bemerket. Nå fortjener dette å bli utforsket med tanke på å skjenke regnet en film. I denne filmen fremstår regn som en karakter i seg selv og vi skal følge regnet på regnets premisser. Utviklingsarbeidet skal gi svar på hvordan dette skal gjøres.

Manus og regi: Jan Otto Ertesvåg
Produsent: Jan Otto Ertesvåg

 

Dokumentar
«Fighting the Wichi Territory», 60 min.
Corax Film as v/ Magne Sleire
Tildelt: 100 000

For snart 20 år siden produserte Corax Film ”The Art of Being Wichi”. Dette unike filmmaterialet vil nå kunne brukes i filmen om hva som skjedde med Wichi-indianerne. På et par tiår har dette folket gått fra å være et stolt jeger- og fiskerfolk til å bli helt avhengig av den argentinske stat. Mange steder i verden blir urfolks rettigheter ignorert og trampet på.

Manus: Marianne Sleire
Regi: Magne Sleire
Produsent: Magne Sleire

 

«Nykter», dokumentarserie, 5 x 39 min.
Pandora Film as v/ Morten Offerdal
Tildelt: 150 000

Leo Ajkic og Pandora Film fortsetter samarbeidet som skapte «Flukt» og «Uro». Med nære menneskelige fortellinger og en programleder som er i øyehøyde med samfunnets svakeste, skal «Nykter – en dokumentarserie om narkotika» gjøre seerne kjent med menneskene bak statistikken og miljøene bak nyhetsinnslagene. Hvis vi forstår giften, kan vi finne en motgift.

Manus og regi: Lasse Gallefoss
Produsent: Morten Offerdal

 

«Chin Up», 58 min.
Pandora Film as v/ Kristin Heien
Tildelt: 150 000

Filmen handler om tre unge burmesere som ønsker å bidra til å bygge opp landet sitt etter tiår med diktatur og undertrykkelse, og vil som dokumentar gi oss et unikt innblikk i et samfunn midt i en brytningstid. Filmskaper Armstrong Lian er selv eksil-burmeser og tilhører den samme generasjonen som de unge dette handler om. «Chin Up» er en enkeltstående dokumentarfilm med internasjonal målgruppe.

Manus og regi: Armstrong Lian
Produsenter: Kristin Heien og Trude Refsahl

 

Interaktive produksjoner
«Vesper», 10 min.
Epigram Studio as v/ Steffen Øie
Tildelt: 90 000

Vesper (Latin 'kveld') er en animert, interaktiv kortfilm om en astronaut som våkner forseglet i en del av en romstasjon like etter en mystisk katastrofe. Fanget må hun konfrontere sin egen dødelighet og kjempe for å overleve, samtidig som merkelige ting begynner å skje rundt henne og skillet mellom drøm og virkelighet blir utydelig.

Manus og regi: Steffen Øie
Produsent: Steffen Øie

 

Fiksjonsserier
«Innvik», serie, 8 x 45 min
Mothership Entertainment as v/ Linda Bolstad Strønen
Tildelt: 170 000

Innvik er en vakker, fiktiv fiskerlandsby på Nordvestlandet hvor et bredt spekter av personligheter er bosatt av vidt forskjellige grunner. Fiskerne har vært der i mange generasjoner. Surferne og dykkerne har kommet for de gunstige forholdene ved kysten. For narkosmuglere er det en viktig innfallsåre til landet for produktet deres. Spirituelt anlagte mennesker snakker om en særegen, kosmisk energi.

Manus: Thomas Moldestad
Produsenter: Linda Bolstad Strønen, Geir Kreken og Eldar Nakken

 

Alle Vestnorsk filmsenters tildelinger finner du HER