72196796 1437634573054246 6558666625816461312 o 2

NORDOC samling 3, "PITCH & INDIVIDUAL MEETINGS" er gjennomført på Sola! NORDOC er et program for styrking av produsentleddet. Fra Vestnorsk filmsenter har produsentene Ingvild Aagedal Skage, Marianne Rønning og Anita Vedå deltatt med prosjekter.

Vestnorsk filmsenter, Østnorsk Filmsenter og Filmkraft Rogaland har i samarbeid utviklet dokumentarworkshopen NORDOC - et program med mål om å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå. Filmskaperne har hatt tre samlinger i løpet av 2019, den første i Østnorsk Filmsenters region, andre i Vestnorsk filmsenters region og siste i Filmkrafts region. NORDOC administreres fra Filmkraft Rogaland. Tiltaket er finansiert av samarbeidspartnerne, Norsk filminstitutt og Kulturrådet. Gruppeleder er Mikael Opstrup.