IMG 4029

Vestnorsk filmsenter tildelte i styremøte 27. november støtte til 16 filmprosjekter. Tre kortfilmer og tre dokumentarfilmer, hvorav én serie, fikk produksjonsstøtte. Seks dokumentarprosjekter fikk utviklingsstøtte. Det ble også gitt utviklingsstøtte til en spillefilm og tre fiksjonsserier. Totalt ble det bevilget 3,5 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Les pressemelding. Du finner også alle prosjektene her.