AberBergen nyhet

Bilde fra Aber Bergen, produsert av ITV Studios Norge, 2016

Ideen til Dramadagen oppstod etter samtaler med NRK under fjorårets Vestlandstreff. Formålet er å samle produsenter, manusforfattere og regissører til en dag om dramaproduksjon i vår region. Sammen med NRK Drama skal vi se på både utfordringer og – ikke minst - muligheter for bransjen her! Arrangementet er et samarbeid mellom Mediefondet Zefyr og Vestnorsk filmsenter. Fra NRK stiller dramasjef Ivar Køhn og eksekutiv produsent Marianne Furevold-Boland.

 

Dramadagens innhold er i stor grad lagt opp etter de innspill vi har fått fra bransjen, hvor to hovedfokus utpekte seg:

• Ønsket om å vise fram det bransjen her har å by på av prosjekter og leveringsevne, og opprette god kontakt/ha møter.
• Behovet for mest mulig informasjon fra NRK om hvordan komme gjennom med ideer/prosjekter, samt prosessene hos NRK dersom de velger å gå inn.

Påmelding innen 3. februar! 

Benytt påmeldingsskjema i lenken her
I skjemaet finnes også mulighet for å be om møte med NRK, samt spille inn spørsmål til utspørringen av NRKs dramasjef Ivar Køhn. 

Arrangementet er gratis, men vi trenger bindende påmelding fra dere for å kunne gjøre den praktiske planleggingen av dagen. 
Frist er 3. februar

Tentativt program
10:00 – 14:30 (inkl. lunsjpause)
• Velkommen
• Presentasjon av bransjen og showreel 
• Hvordan få opp dramaserieproduksjonen på Vestlandet - utfordringer og muligheter.
  ◦ Vestnorsk filmsenter
  ◦ Mediefondet Zefyr
  ◦ Filmkraft Rogaland 
• Presentasjon fra NRK - status/hva ser de etter? 
• Q&A med dramasjef Ivar Køhn. Bransjens mulighet til å spørre om alt rundt å komme til NRK med et prosjekt. Utspørringen gjøres av moderator Henrik Hylland Uhlving. 
• TBA 

14:30 – 18:00 
Individuelle møter - NRK og selskaper/filmskapere
 
Fra 18:00 
Mingel og mat 

Endelig program vil legges ut her så snart siste detaljer er bekreftet!