Vestnorsk filmsenter satser på filmskapere og bidrar til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden

Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med samarbeidsavtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vi har kontor i Bergen og Volda.

Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm og manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt talentutvikling. VF er en viktig bidragsyter til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet. Selskapet forvalter i 2018 kr 10,7 millioner fra Kulturdepartementet til produksjon av kort- og dokumentarfilm, samt 7 millioner fra eiere og regionale samarbeidspartnere til drift, manus- og prosjektutvikling og bransjeutviklende tiltak.

Western Norway Film Commission er også en del av Vestnorsk filmsenter.