Klikk på ønsket logo nedenfor for å laste ned Vestnorsk Filmsenters logo i EPS - format:

Logo i farger brukes (med få unntak)  i rulletekst på alle støttede filmprosjekter.

Farger:

 VNFS logo 2019 farge

 

 Svart/hvit:

 VNFS logo 2015 sort