Klikk på ønsket logo nedenfor for å laste ned Vestnorsk Filmsenters logo i EPS - format:

Logo i farger brukes (med få unntak)  i rulletekst på alle støttede filmprosjekter.

Farger:

 VNFS logo 2018 farge

 

 Svart/hvit:

 VNFS logo 2015 sort

 

 

Følgende logoer (og et tekstnavn) skal brukes i tillegg til Vestnorsk Filmsenters logo i minuttfilm-konkurransen 2018

 

Fondet av 1949 for Bergen Handelstand

 

BIFF 4f norsk logo

 

 

 bergenkino logo1 cmyk