Kommende frister

14. september: Søknadsfrist Fritt Ord

15. september: OBS! Forlenget søknadsfrist - Pilotprosjekt 2018-2019 internasjonal lansering

30. september: Søknadsfrist innkjøpsordningen for film/ FilmBib

1. oktober: Frist for forslag til Den kulturelle skolesekken i Hordaland - Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

1. oktober: Frist for å melde inn programtilbud til Bergens kulturelle spaserstokk

1. oktober: Søknadsfrist Bergen kommunes Mentorprogram 2019

8. oktober: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

9. oktober: Påmeldingsfrist Kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand

10. oktober: Påmeldingsfrist - deltaker/observatør, IDFA Forum

15. oktober: Søknadsfrist, Nye veier - utvikling og produksjon etter konsulentvurdering

15. oktober: Søknadsfrist FilmLab Norge

15. oktober: Påmeldingsfrist Minimalen

20. oktober: Søknadsfrist Euro Connection, europeisk samproduksjonsforum for kortfilm

2. november: Søknadsfrist Fritt Ord