Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal.

Filmsøk.no
Alle former for søknader sendes inn via Filmsøk.no.

Søknadsfrister 2020
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier:

NB: Styret i Vestnorsk filmsenter besluttet i ekstraordinært styremøte 30. mars å åpne for løpende behandling av utviklingssøknader opp til kr. 150.000. I første omgang skal dette være en prøveordning som vil bli evaluert i styremøte i september. Søknadene leveres på vanlig måte via Filmsøk og blir behandlet innen 3 uker.

Frist 6. januar for behandling i styremøte 19. februar.
Frist 2. mars for behandling i styremøte 22. april. i ekstraordinært styremøte 30. mars.
Frist 4. mai for behandling i styremøte 17. juni.
Frist 3. august for behandling i styremøte 16. september.
Frist 12. oktober for behandling i styremøte 25. november.

Hvem kan søke?
Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Spesielle prosjekter som ikke oppfyller kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd hvis prosjektet har en sterk tematisk tilknytning til Vestlandet og kunne anses å ha stor betydning for regionen.

Hva kan det søkes støtte til?
Vestnorsk filmsenter gir støtte til alle typer kort og dokumentarfilmprosjekter. Det gis også støtte til utvikling av spill og spillefilm/serier.

Hva støtter vi ikke?
Oppdragsfilm eller reklamefilm
Filmprosjekter av studenter
Produksjon av spillefilm og TV-drama
Markeds- og lanseringsstøtte, med få unntak

Hva skal med i søknaden?

Prosjektbeskrivelse/synopsis/manuskript

Definert problemstilling og beskrivelse av målet med tilskuddet

Kalkyle for prosjektet
 (Godkjent kalkyleskjema kan lastes ned fra Norsk filminstitutts hjemmesider.)
Finansieringsplan

Fremdriftsplan

Nøkkelpersoner i stab med minicv for produsent, regi og manus

Visnings- og distribusjonsplan 
Tekster til bruk i informasjons- og pressemateriale: En "tagline" på maks 25 ord og en pressetekst på maks 120-125 ord.
Det er også anledning til å legge ved andre vedlegg som er relevante for søknaden.

EHF-faktura
Alle tilskuddsmottakere skal sende EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater, etter at anmodning er godkjent i Filmsøk. Faktura må sendes innen 30 dager. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Regelverk og flere nyttige lenker finner du her

Søk filmstøtte

12. oktober
er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer