Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal.

Filmsøk.no
Alle former for søknader sendes inn via Filmsøk.no.

Søknadsfrister 2020

Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier:

Frist 6. januar for behandling i styremøte 19. februar.
Frist 2. mars for behandling i styremøte 22. april.
Frist 4. mai for behandling i styremøte 17. juni.
Frist 3. august for behandling i styremøte 16. september.
Frist 12. oktober for behandling i styremøte 25. november.

 

Hvem kan søke?

Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Spesielle prosjekter som ikke oppfyller kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd hvis prosjektet har en sterk tematisk tilknytning til Vestlandet og kunne anses å ha stor betydning for regionen.

Hva kan det søkes støtte til?
Vestnorsk filmsenter gir støtte til alle typer kort og dokumentarfilmprosjekter. Det gis også noe støtte til utvikling av lange formater.

Hva støtter vi ikke?
Oppdragsfilm eller reklamefilm
Filmprosjekter av studenter
Produksjon av spillefilm og TV-drama
Markeds- og lanseringsstøtte, med få unntak

Hva skal med i søknaden?

Prosjektbeskrivelse/synopsis/manuskript

Definert problemstilling og beskrivelse av målet med tilskuddet

Kalkyle for prosjektet
 (Godkjent kalkyleskjema kan lastes ned fra Norsk filminstitutts hjemmesider.)
Finansieringsplan

Fremdriftsplan

Nøkkelpersoner i stab med minicv for produsent, regi og manus

Visnings- og distribusjonsplan 
Tekster til bruk i informasjons- og pressemateriale: En "tagline" på maks 25 ord og en pressetekst på maks 120-125 ord. 

Det er også anledning til å legge ved andre vedlegg som er relevante for søknaden.

 

EHF-faktura
Alle tilskuddsmottakere skal sende EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater, etter at anmodning er godkjent i Filmsøk. Faktura må sendes innen 30 dager. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Regelverk og flere nyttige lenker finner du her

Søk filmstøtte

4. mai 2020
er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer