Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Søknadsfrister 2022
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier

Frist 10. januar - behandles i styremøte 22. februar
Frist 7. mars - behandles i styremøte 26. april
Frist 9. mai - behandles i styremøte 16. juni
Frist 15. august kl. 14.00 - behandles i styremøte 26. september
Frist 17. oktober kl. 14.00 - behandles i styremøte 28. november

Hvem kan søke?
Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Les Vestnorsk filmsenters retningslinjer for mer informasjon.

Søknadsportal
Vestnorsk filmsenters søknadsportal er RegPortal. Alle former for søknader og kommunikasjon angående disse sendes inn via RegPortal - Vestnorsk filmsenter.

Søk filmstøtte

15. august
kl. 14.00 er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer