Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal.

Ny søknadsportal
Vestnorsk filmsenter har skiftet søknadsportal fra Filmsøk til RegPortal. Alle former for søknader og kommunikasjon angående disse sendes inn via RegPortal - Vestnorsk filmsenter. Portalen åpnet for søknader 16. desember. Les mer om frister og overgang til ny portal her

Søknadsfrister
Neste søknadsfrist er 9. mars 2021. Behandling av løpende søknader i 2021 startet 11. januar, uavhengig av når du sendte den inn etter siste frist i 2020. Søknadene blir behandlet innen 3 uker. Ordningen vil fortsette ut februar, men skal evalueres og vurderes i Vestnorsk filmsenters styremøte i februar.

Søknadsfrister 2021
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier:

Frist 11. januar for behandling i styremøte 24. februar
Frist 9. mars for behandling i styremøte 28. april

Følg med på nyhetsbrev og nettsidene våre angående øvrige frister og datoer for behandling i styremøter i 2021.

Hvem kan søke?
Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Les Vestnorsk filmsenters retningslinjer for mer informasjon.

 

EHF-faktura
Alle tilskuddsmottakere skal sende EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater, etter at anmodning er godkjent i RegPortal. Faktura må sendes innen 30 dager. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Regelverk og flere nyttige lenker finner du her

Søk filmstøtte

9. mars
er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer