Vestnorsk filmsenter skal styrke kompetansen og bærekraften til filmbransjen i vår region. Vestnorsk filmsenter gir tilskudd i forhold til behov. Videre initierer og arrangerer Vestnorsk filmsenter regionale, nasjonale og internasjonale tiltak, i tett dialog med bransjen selv.

Vestnorsk filmsenter prioriterer tiltak som helt konkret styrker eller utvikler søkers kompetanse og faglige utvikling, og eller prosjektets finansierings-, distribusjons- eller lanseringsmessige muligheter.

I det følgende finner du informasjon om støtteordningene:
Kompetanseheving/bransjeutvikling
Kompetansehevende tiltak - arrangør
Skreddersydd