Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere med målrettede tiltak av høy kvalitet for målgruppen. Tiltak for aldersgruppen 12 til 30 og tiltak på fritid prioriteres. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fra og med 2022 får denne tilskuddsordningen én søknadsfrist pr. år.

Neste søknadsfrist: Blir annonsert. Årets frist var 1. april 2022
SØK STØTTE

DL AliceInVRWonderland2 kopi
(Alice in VR-Wonderland - LD Studio)

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.