Produksjonsselskap:
Paul Tunge
Regi:
Paul Tunge
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
30 000 i produksjonstøtte den 21. april 2016

Filmen Demning har tidligere fått 60 000 i utviklingsstøtte. Ved hjelp av disse og Paul Tunge sin egen private økonomi har Demning blitt ferdigstilt og har gjort det sterkt på festivaler og blant kritikere og publikum. Nå står flere festivaler og utlandet for tur. Filmen har fått fransk salgsagent og ble presentert på markedet i forbindelse med filmfestivalen i Berlin.  Tilleggsstøtten skal brukes til visningsmateriale, promomateriale og reisekostnader i forbindelse med den videre lanseringen av filmen.

Lengde:
73 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
30 000 i produksjonstøtte den 21. april 2016

Tildelinger april 2016