Produksjonsselskap:
Pink Zebra Film R.S. Dyson
Regi:
Ruth Dyson
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
97 000 i utviklingsstøtte den 20. feb. 2019

Little Wild Worlds skal bli en innovativ cross-media animasjonsserie for TV om eventyrene til utsatte og truede unge villdyr. Her blir det hemmelige livet til sjeldne dyr de ellers aldri ville møtt beskrevet for de yngste barna.

Manus:
Ruth Dyson
Produksjon:
Ruth Dyson
Alle tildelinger for prosjektet:
97 000 i utviklingsstøtte den 20. feb. 2019
100 000 i utviklingsstøtte den 18. feb. 2014
80 000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014

Tildelinger feb. 2019