Produksjonsselskap:
Filmselskapet as
Regi:
Tommy Næss
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
80 000 i utviklingsstøtte den 8. mai 2020

TEMPEST skal bli en dramatisk historie om mot, medmenneskelighet og politisk maktspill.

Dagens bilde av flyktninger på vei til Europa eller USA er like mye styrt av frykt og populisme som det var i Australia på tidlig 2000-tallet. Vi følger den afghanske flyktningen Koodada som flykter fra Afghanistan og blir dratt inn i et populistisk politisk maktspill hvor regjeringen i Norge får en sentral rolle ved å ta vare på de norske etiske verdier.

Manus:
Tommy Næss
Produksjon:
Tommy Næss
Lengde:
50 min. x 5-6 episoder
Alle tildelinger for prosjektet:
80 000 i utviklingsstøtte den 8. mai 2020

Tildelinger mai 2020