Produksjonsselskap:
T-1252 as
Regi:
Eivind Tolås
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
130 000 i utviklingsstøtte den 19. mai 2020

Kan ein lage "silkevegar" av porselen? Porselen er både skjørt og svært sterkt. Den kinesiske kunstnaren, Lin Wang, nyttar porselenskunsten sin til å finne ut korleis ting heng saman. Seg sjølv. Sosial interaksjon. Kina. Noreg. Kunst. Handelsvegar. Mat. Vin. Denne filmen handlar om dette – forbindelsar; det lille og det store, ei særegen kvinne og porselen.

Manus:
Eivind Tolås
Produksjon:
Eivind Tolås
Lengde:
17 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
130 000 i utviklingsstøtte den 19. mai 2020

Tildelinger mai 2020