• Kinshasa Makambo
Tildelt:
Tildelt 190 000 i produksjonstøtte den 1. des. 2016
Produksjonsselskap:
Flimmer film as
Produsent:
Johnny Holmvåg
Co-produsent:
Quentin Laurent
CO - Produksjonsselskap:
Les Films de l´oeil sauvage
Sjanger:
Dokumentar

I filmen følger vi 30 år gamle Joseph i New York. 
Han har nylig fått avslag på asylsøknaden, og nå vurderer han om
han skal reise tilbake til hjemlandet Kongo eller om han skal gå 
under jorden i New York som illegal immigrant.

Manus:
Diedou Hamadi
Regi:
Diedou Hamadi
Lengde:
75 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
190 000 i produksjonstøtte den 1. des. 2016

Tildelinger des. 2016