• Hentetid
Tildelt:
Tildelt 360 000 i produksjonstøtte den 12. mai 2014
Produksjonsselskap:
Zarepta Film Production AS
Produsent:
Niels Peter Hærem, Siv Aksnes
Sjanger:
Fiksjon

Barnehageassistenten Aksel (25) har fylt termosen med sovepiller blandet i kakao og planlegger å ta sitt eget liv når barnehagen stenger for julen. Planene forpurres imidlertid av at lille Mathea (5) ikke blir hentet i barnehagen, noe som får uoverskuelige og dramatiske konsekvenser for dem begge.

Hentetid er et prosjekt i dramagenren, som prøver å formidle at selv i den aller mørkeste situasjonen finnes det alltid en mulighet for at den kan vendes til noe mer håpefullt, og at den betydning vi alle kan ha for hverandre i den sammenheng aldri kan overvurderes.

Manus:
Siv Aksnes, Jade Aksnes
Regi:
Niels Peter Hærem, Siv Aksnes
Forventet premiere:
November 2014
Prosjektside-lenke:
Totalt budsjett:
400000
Alle tildelinger for prosjektet:
360 000 i produksjonstøtte den 12. mai 2014