Tildelt:
Tildelt 30000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014
Produksjonsselskap:
Flimmer Film
Produsent:
Thorvald Nilsen
Sjanger:
Fiksjon

Nokre gongar er det best å berre lytte

Denne filmen handlar om ein situasjon på ein brun pub i Bergen, ein situasjon der ulike
univers kolliderte. Ulike folk, ulike situasjonar kan slå mot kvarandre slik at dei når ein brytande bølgjetopp -­‐ og bølgja, den må velte den eine eller andre vegen. Augneblinken rett før bølgja veltar er spennande. Dette er augneblinken der ein ikkje veit korleis det vil gå, men ser dei ulike folka, dei ulike situasjonane stå der og vippe. Denne forteljinga byggjer rundt ein slik augneblink, eit slikt vippepunkt. Og måten dette faktisk utspelte seg på, seier noko om kven som kan verke svak og kven som kan reknast for sterk.

Manus:
Eivind Tolås
Regi:
Eivind Tolås
Totalt budsjett:
72400
Alle tildelinger for prosjektet:
30000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014