Produksjonsselskap:
Mothership Entertainment as
Regi:
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
100 000 i utviklingsstøtte den 30. mars 2020
Manus:
Lars Skorpen
Produksjon:
Linda Bolstad Strønen
Lengde:
6x45 min
Alle tildelinger for prosjektet:
100 000 i utviklingsstøtte den 30. mars 2020

Tildelinger mars 2020