Produksjonsselskap:
Pandora Film as
Regi:
Kristin Heien
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
175000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014

Hvordan er det å være barn i en annen kultur? Hva er annerledes ute i verden enn hjemme i Norge? Hva er fascinerende med et nytt land, sett med barns øyne? I «Ut i verden» besøker vi barn som målgruppen kan kjenne seg igjen i, som kan gi oss en opplevelse av kulturen fra innsiden og som kan reflektere over forskjellene mellom ute og hjemme. Det handler om små menneskers møte med en stor verden.

Manus:
Kristin Heien
Produksjon:
Trude Refsahl
Totalt budsjett:
259250
Alle tildelinger for prosjektet:
175000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014