Produksjonsselskap:
Den siste skilling as
Regi:
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
100 000 i utviklingsstøtte den 13. juni 2018

SJAKKMATT er en animert, helaftens familiefilm i tradisjonen til TOY STORY, der brikkene får sjel og drømmer. Janne, en svart bondebrikke, ønsker seg et samfunn der alle brikker er like mye verd, hvor man ikke skiller mellom farge, kjønn og klasse. De kommer tross alt fra samme sted, fra samme fabrikk. Men Janne møter motstand fra de andre brikkene og særlig den hvite dronningen Konstanse som vil at alle følger reglene. Reglene som favoriserer henne. Men det Janne oppdager, er at gjennom å lære reglene, lærer man også hvordan man skal bryte dem.

Manus:
Karsten Fullu
Produksjon:
Kristine Knudsen
Lengde:
85 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
100 000 i utviklingsstøtte den 13. juni 2018