Produksjonsselskap:
DLS Consult AS
Regi:
TBA
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
100 000 i utviklingsstøtte den 9. juni 2020

”Party for tidsreisende” er en science fiction komedie- serie lagt til et festlokale i Bergen.

Manus:
Ulvrik Kraft
Produksjon:
Ilana Pinker
Lengde:
8x30 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
100 000 i utviklingsstøtte den 9. juni 2020