Produksjonsselskap:
Fylgje Film
Regi:
Vegard Svoldal, Vegard Svoldal
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
15000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014

Ivar Asbjørn Sekse og Vegard Svoldal er begge psykisk utviklingshemma og begge har det teke idrettsmerket 15 gonger og derfor har dei motteke utmerkinga «Idrettsmerkestatuett». Ikkje mange i deira situasjon har klart å gjennomføre ei slik bragd.

Etter at dei var med på eit innslag i Norge Rundt i 2012, blei dei inspirert til å få lagd ein dokumentarfilm om idrettsmerketakinga og deira arbeidssituasjon.

Filmen skal visast på Empo tv-kanal, som er ein kanal for psykisk utviklingshemma.

Manus:
Ivar Asbjørn Sekse, Vegard Svoldal
Produksjon:
Anders Flatlandsmo
Totalt budsjett:
15000
Alle tildelinger for prosjektet:
15000 i utviklingsstøtte den 18. nov. 2014