Desember

Vestnorsk filmsenter tildelte på styremøte 20. desember 2010 støtte til 7 ulike prosjekter med til sammen kroner 1 303 000,-. Seks prosjekter fikk utviklingsstøtte til dokumentarer og ett prosjekt fikk produksjonsstøtte til animert kortfilm.

Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

"Farlig fedreland"
Tildelt: 98 000
Kontaktperson: Mediacircus TV ved Eldar Nakken, 901 44 922

Filmen:
Mediacircus TV AS har i lengre tid utviklet et konsept for en dokumentarserie i tett dialog med NRK. Serien er planlagt til 4 episoder á 50 min. og skal handle om vår farlige natur og om hvordan vi nordmenn har lært å tilpasse oss livet i en slik natur. Dette er åpenbart svært dramatisk og sterkt materiale, men også viktig og mer og mer aktuelt da vi ser at utviklingen av klimaproblemet gir oss nye utfordringer.

Nøkkelpersoner:
Manus/research: Jarle Holmelid
Regi: Turid Rogne
Produksjonsleder: Jo Torgersen
Produsent: Eldar Nakken

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

"Gaven"
Tildelt: 55 000
Kontaktperson: Semaforfilm ved Linda Hellevik, tlf 959 06 842 og Gunnbjørg Hage, 472 84 661

Filmen:
Vi lever i et overflodssamfunn hvor de fleste materielle behov er dekket, og det iblant kan føles som en belastning å skulle gi/ motta gaver. Vi gir hverandre gaver for å overraske, gi omsorg, oppnå noe, trøste, bygge vennskap, si omforlatelse, få en gave tilbake, lette vår samvittighet. Hva forteller gaven om giveren? Er den en fortelling om oss selv og vår egen personlighet? Semafor utforsker gavens plass i sosialt liv ved å filme 5 barn som skal gi en gave. Filmen skal handle om gaven, ikke som ting, men som tanke, hjertevarme og forventning. Gavens symbolverdi, som lim i et omskiftelig, moderne samfunn.

Nøkkelpersoner:
Manus: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage
Regi: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage
Produsent: Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage


Produksjonsstøtte dokumentarfilm:
"The Gulabi Gang/ Pink Uprising"
Tildelt: 200 000
Kontaktperson: Piraya film ved Torstein Grude, tlf. 922 252 85

Filmen:

Selv om kastesystemet i India offisielt ble avskaffet allerede i 1950, lever det i beste velgående og det kan virke som denne segregeringen er umulig å bli kvitt så lenge de øvre kastene nyter så godt av systemet og de lavere kastene mangler kunnskap og ressurser til å komme seg ut av det. I delstaten Uttar Pradesh, finnes det derimot en vidunderlig kime til revolusjon. På tross av massiv motstand og gjentatte forsøk på knebling har Sampat Pal, en kvinne på 50 år, startet en borgervernsgruppe for kvinner. Gruppen lyder navnet "The Gulabi Gang", gulabi betyr rosa, og de ikler seg rosa sarier og har alltid med seg rosa trestokker som de bruker til å forsvare seg med. Gulabi Gang har blitt et møtested for de undertrykte kvinnene hvor de kan få snakket om sine problemer, hvor de kan få utdannelse og innføring i menneske-rettigheter og kvinnesak. I tillegg kan de med gjengen i ryggen hamle opp med de som skaper problemer i livet deres. Gulabi Gang drar fra landsby til landsby og ordner opp i problemer der kvinner blir behandlet dårlig og politiet verken vil eller kan gjøre jobben. Gulabi Gang er nå blitt en reell maktfaktor i området, fryktet av politiet og myndighetene, og ikke minst de som kommer i gruppens søkelys etter å ha krenket en kvinne.

Nøkkelpersoner:
Regi: Nishtha Jain
Foto: Deepti Gupta
Klipper: Erik Andersson
Produsent:Torstein Grude

Utviklingsstøtte kortfilm (animasjon):

"Kakerlakken med den Stygge Jakken...og hodet fylt av Triste Tanker"
Tildelt: 300 000
Kontaktperson: Lassofilm ved Martine Grande, tlf: 480 00 105

Filmen:
Kakerlakken med den Stygge Jakken...og hodet fullt av Triste Tanker er historien om det lille kakerlakk-barnet Kakerlakken som lider av høst- og vinterdepresjon.

Temaet depresjon er kanskje et av vårt samfunns siste tabuer, spesielt når det gjelder barn og depresjon. Allikevel blir stadig flere barn og unge rammet av denne formen for sykdom, enten selv eller gjennom venner og familie. Gjennom "Kakerlakken med den Stygge Jakken...og hodet fullt av Triste Tanker" håper regissøren å bidra til å gjøre dette temaet enklere å snakke om, og lettere for de små å forstå. Filmen vil bli en ca. 5 min lang 2D-animasjonsfilm.

Nøkkelpersoner:
Regi og utøvende produsent: Martine Grande
Ansvarlig produsent: Linda Fagerli Sæthren

Prosjektutvikling dokumentar:

"Framtidens Norge"
Tildelt: 200 000
Kontaktperson: Pandora Film ved Morten Offerdal, tlf: 901 69 081

Filmen:
Klimakrisen er en enorm mulighet for Norge til å tjene penger, og for nordmenn til å spare penger. Nyhetsreportasjer og kritiske dokumentarer er viktige for at folk skal få øynene opp for klimaendringer, men kan også føre til maktesløshet. Dokumentarserien Framtidens Norge forteller underholdende om fascinerende teknologi og hvordan vi sammen kommer til å lykkes med hovedbudskapet i dokumentarserien at "Det lønner seg å redde jorden."
Framtidens Norge er et ambisiøst filmprosjekt. Eksterne finansiører vil bidra til at selskapet kan legge den kunstneriske listen svært høyt og at det filmatiske uttrykket skal være bevisst og storslått og med referanse til BBC med programmet «Coast». Historiene skal ha et globalt perspektiv og samtidig dukke ned i lokale fortellinger. Fem programledere skal formidle historiene gjennom kunnskap, engasjement og et humoristisk skråblikk. Global oppvarming er en realitet. Bruken av fossilt brensel til transport og energiforsyning kan ikke fortsette som i dag. Likevel viser beregninger at forbruket av fossilt brensel øker, og at norske husholdninger bruker stadig mer energi. Hvor langt er vi kommet teknologisk og hva kan vi gjøre i praksis? Norge baserer allerede store deler av vår kraftproduksjon på en fornybar energikilde – storskala vannkraft. Men i den norske naturen finnes spennende muligheter for andre fornybare energikilder. Norge er allerede i gang med å utnytte noen av disse, mens det foreligger spennende planer for å utnytte andre.

Gjennom en dokumentarserie på fem episoder ønsker en å ha fokus på energi, miljø og personlig engasjement. Alt filmes i spektakulær natur. Innenfor energispørsmål har Pandora laget seriene Power Play (TV2) og Olje! (NRK) som begge ble nominert til Gullruten.

Nøkkelpersoner:
Produsent: Morten Offerdal
Regi: Lars Petter Gallefoss
Foto: Geir Wikse/Jan Inge Mevold Skogheim
Klipp: Andrea Friestad Nyland
Manusforfattere: Lasse Johannessen/Geir Rommetveit.

Prosjektutviklingsstøtte dokumentar:

"Laiv"
Kontaktperson: Relevant Film Hilde Nerland, tlf 414 890 56
Tildelt: 200 000

Filmen:
Laiv er en fritidsaktivitet som stadig blir flere nordmenns lidenskap! Dette er et forbredt og planlagt improvisasjonsteater som søker å levendegjøre et fantasisamfunn over et avgrenset tidsrom (noen timer til en uke) i avgrensede omgivelser. Samfunnet skal virke ekte både fysisk og psykisk, mystisk og sosialt. Deltakerne får på forhånd tildelt roller av arrangøren, som de skal gå inn i og leve i så lenge spillet varer. De spiller fysisk sine roller, uten publikum til stede. Det finnes ingen replikker eller manus, så deltakerne må selv finne på disse. Det er frivillige baserte laivforeninger som arrangerer laivene i Norge. Man finner laivere i alle aldersgrupper i hele Norge, og i alle samfunnslag. Det er ca. 3000 laivere i Norge i dag. Laiv er en aktivitet som krever mye av arrangørene. Alt fra utforming av roller, intriger/plott, bakgrunnshistorier, påmeldinger og alt av praktisk arbeid. Kulissene er en stor del av dette arbeidet i mange laiver. De skal lages eller fraktes på plass slik at rammen rundt laiven blir den riktige.

Interessen av "Laiv" fikk selskapet for noen år siden, da en person tilfeldig fortalte om sine opplevelser av denne fritidsaktiviteten. En utrolig historie om hvordan denne jenten levde seg inn i rollen hun hadde fått utdelt. Laiven het "1942 – noen å stole på?". Denne femdagers laiven ble avholdt i oktober 2000 i et lite kystsamfunn nord for Bergen som heter Herdla. Her var 125 deltakere samlet for å skildre den annen verdenskrig i ei fiskebygd på Vestlandet. Arrangørene leide og bygde fem hus, en tysk brakkeleir, veteranbiler og en fiskebåt. Alt tidsriktig innredet og utstyrt. Enda større vekt ble det lagt på å legge til rette for troverdige rolletolkninger, basert på en grundig innsikt i lokalsamfunnets normer og situasjon anno 1942. Vår jente fortalte om hvordan hun ble forvandlet fra å være seg selv til å bli sin rolle. "Før var jeg krigsromantiker. Nå er jeg ikke det lenger," avsluttet hun med å si. Produksjonen vil følge flere ulike personer som er lidenskapelig opptatt av laiv, og hvor vi får et innblikk i laiv-miljøet. En vil finne ut hvorfor mennesker har valgt å engasjere seg i denne fritidsinteressen.
Relevant Film er lokalisert i Molde og har produsert film siden etableringen 2002. Nytilsatt Hilde Nerland har bred erfaring fra TV som produsent og produksjonsleder for serier og dokumentarer særlig rettet for TV2. Mari Finnestad har jobbet i over syv år med film og TV produksjon og har regissert over 40 filmer for TV og offentlige/private bedrifter. Om lag 25 av disse filmene regisserte hun de fire årene hun jobbet ved programavdelingen til TV2 mellom 2005-2009.

Nøkkelpersoner:
Fotograf og daglig leder: Svein Roger Ivarsen
Manus/regi: Mari Finnestad
Produsent: Hilde Nerland

Produksjonsstøtte dokumentarfilm (serie 45 x 3):
"Krigens Pris"
Tildelt: 250 000
Kontaktperson: Flimmer Film ved Lars Løge, 415 14 180

Filmen:
I 2011 er det ti år siden de første norske soldatene kom til Afghanistan. I ti år har Norge deltatt i en væpnet konflikt i en helt annen del av verden. Nordmenn flest vet lite om hva som foregår i Afghanistan, selv om ni norske menn har mistet livet så langt. Informasjonen vi får er ofte kun basert på forsvarets egne bilder, og på uttalelser fra forsvarets talsmenn. Dokumentarserien "Krigens Pris" stiller de vesentlige spørsmålene ved et av de mest kontroversielle politiske tema i vår samtid, og forteller den usminkede historien om Norges engasjement i Afghanistan.
Ambisjonen er å skape en journalistisk og filmatisk sterk serie om den største og mest omfattende operasjonen norske styrker har deltatt i siden annen verdenskrig.

På tross av sakens omfang og betydning, har det vært forholdsmessig lite fokus på konflikten, både i mediene og i samfunnet ellers. Gjennom gravende journalistikk skal denne dokumentarserien bringe fram nye fakta. Serien skal gi grunnlag for refleksjon og ettertanke ved å sette det norske engasjementet inn i et historisk perspektiv og gi nære dokumentariske beretninger om de norske soldaters virkelighet i Afghanistan.

Krigens pris har seriestart på TV 2 11. september 2011, altså på 10-års markeringen for terrorangrepet på tvillingtårnene, og dermed for norsk involvering i Afghanistan.

Nøkkelpersoner:
Regissører: Øystein Bogen, Odd Isungset og Fredrik Græsvik
Foto: Christer Fasmer og Aage Aune
Klipp: Stian Indrevoll
Produsent: Lars Løge

Oktober

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm: 

"Den gyldne edderkoppen"

Tildelt: 85 0000
Kontaktperson: DEN SISTE SKILLING AS ved Kristine Knudsen, tlf: 483 51 638

Filmen:
"Den gyldne edderkoppen" er en helaftens dramadokumentar basert på livshistorien til den norske skuespilleren Kirsten Heiberg, som var stjerne i tysk film i årene 1938-45. Filmens tema er: Kan en kunstner leve ut sin drøm ved å fornekte virkeligheten? Eller mer generelt: Har kunstnere et politisk og moralsk ansvar i samfunnet?
Historien blir fortalt gjennom den norske skuespillerinnen Ellen Dorrit Pedersen, som gjør research etter å ha mottatt et tilbud om å spille Kirsten Heiberg.
På sin søken etter svar på spørsmålet "hvem var Kirsten Heiberg", møter hun Lars Mjøen - nålevende nevø av Kirsten Heiberg, født 1945. Mjøen er kjent fra en rekke serier på norsk TV, og sønn av Else Heiberg, Kirstens søster. Else var også skuespiller, aktiv i motstandsbevegelsen mot den tyske okkupasjonen av Norge.

Filmen utspiller seg på to tidsplan: et nåtidsplan (Norge/Tyskland 2011) og et fortidsplan (Norge/Sverige/Tyskland 1930-76). Produsenten framhever at Heiberg sitt opphold i Bergen var viktig for hennes karriere. Det var her, på Den Nationale Scene, hun debuterte (i 1929) som skuespiller og hvor hun slo igjennom i rollen som "Tante Ulrikke".

Nøkkelpersoner:
Manus: Bjørn-Erik Hanssen
Regi: Knut Erik Jensen
Researcher: Mechthild Ermisch
Junior producer: Ingvild Evjemo
Medvirkende: Lars Mjøen. Ellen Dorrit Petersen som Kirsten Heiberg.
Produsent Kristine Knudsen

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

"Den fredelige reisen"
Tildelt: 80 000
Kontaktperson: Amehn Production ved Arild Mehn-Andersen, tlf: 936 39 802

Filmen:
"Den fredelige reisen" er en dokumentarfilm, som en del av en serie, med eventyreren Helge Hjelland som skal reise den 2800 km lange elven Eufrat. Elven starter ved kilden i det kurdiske Tyrkia, flyter gjennom Syria og Irak, hvor den møter Tigris og renner ut i Persiabukten som Shatt al-Arab. Filmen skal ikke nødvendigvis ta for seg krig, selv om området forbindes med dette, men snarere være et vindu inn i en verden som er ukjent, fremmed og sortmalt for folk flest.
Prosjektet lages av grunnstammen som sto bak dokumentarfilmene "Den grusomste reisen" og "Den umulige reisen". Midlene skal brukes til å utvikle prosjektet videre og søke det til pitch på utvalgte pitcheforum. I dette arbeidet ligger også å søke etter personer som vil være med på ferden og gjøre grundig risikoevaluering.

Nøkkelpersoner:
Manus: Helge Hjelland/Arild Mehn-Andersen
Regi: Arild Mehn-Andersen
Produsent Arild Mehn-Andersen
Medvirkende/foto: Helge Hjelland

Produksjonsstøtte kortfilm:

 "Fyrbøteren"
Tildelt: 150 000
Kontaktperson: Genesis Film as ved Solveig Arnesen, tlf: 993 78 743

Filmen:
"Fyrbøteren" er en eksistensiell kortfilm i et stilistisk og enkelt univers. Den vil i stor grad være sterk visuell, uten dialog. Kortfilmen skal bli 6 minutter. Regi og manus er ved Christer Bjørnø-Husa. Filmen handler om det å være innestengt og hvordan vi alle er del av et maskineri enten på arbeid eller som en del av samfunnet. Istedenfor å bryte ut, søker hovedkarakteren seg innover i sitt mentale rom og landskap. Det er en film om de store eksistensielle spørsmål og har tematiske fellestrekk med "Sort Melk". Genesis Film og Christer Bjørnø-Husa ønsker med "Fyrbøteren" å være blant de første i Norge som produserer en kortfilm i 3D.

Nøkkelpersoner:
Regi: Christer Bjørno-Husa
Foto: Kai Miedendorp
Illustrasjoner: Egil Paulsen
Produsent: Solveig Arnesen

 

Prosjektutviklingsstøtte dokumentar:

 "Lyset og det ubeskrivelige"
Tildelt: 70 000
Mediacircus as/ KJP-Freelance ved Eldar Nakken, tlf: 901 44 922

Filmen:
Prosjektet med arbeidstittelen "Lyset og det ubeskrivelige" skal bli en dokumentar om maleren Lars Hertervig. Paulsen skriver bla.: Bergen var en etablert handels- og kulturby som det fremadstrebende Stavangerske borgerskap misunte på midten av 1800-tallet. Stavanger var på fremmarsj, mye takket være sildefisket og en i kjølvannet voksende handelsflåte. Utover 1800-tallet bygde Stavanger opp Norges nest største handelsflåte med 650 skip. Borgerne ble selvbevisste; igjen skuet de mot Bergen som hadde frambrakt I.C. Dahl. Som ut av intet dukket den unge, fattige og talentfulle Lars Hertervig opp.

Nøkkelpersoner:
Manus/regi: Karl Johan Paulsen
Produsent: Eldar Nakken

Prosjektutviklingsstøtte dokumentarfilm:

 "Kampen om Hardanger"
Tildelt: 75 0000
Kontaktperson: Phantomfilm ved Geir Netland, tlf: 900 38 286

Filmen:
Filmskaper Vigdis Nielsen vil med denne dokumentarfilmen komme nær innpå noen av de sentrale motstanderne av kraftlinjeutbyggingen. Hvorfor betyr denne naturen så mye for disse ildsjelene og hvorfor vekker denne saken så stort engasjement? Hva er det egentlig som står på spill, og hvor langt er de egentlig villig til å gå for å stoppe utbyggingen? Regissør Vigdis Nielsen er selv fra Ulvik i Hardanger. Hun er vokst opp i dette landskapet og kjenner folkelynnet. Hun har en personlig inngang til denne filmen. Dette vil bringe en større forståelse og en menneskenær tilnærming til karakterene og den naturen som betyr så mye for disse menneskene. Karakterene som det tas utgangspunkt i viser bredde, fra tenåringen til næringslivstoppen.
Gjennom bl.a. dokumentaren "Olav H. Hauge – Den andre mannen" har Nielsen bevist et stilsikkert, personlig og poetisk filmspråk som også vil være utgangspunkt for denne filmen.

Nøkkelpersoner:
Manus/regi er ved Vigdis Nielsen
Foto: Nils Petter Devold Midttun
Produsent: Geir Netland

Utviklingsstøtte dokumentar:

 "Gerhard Armauer Hansen – bergenslegen som oppdaget leprabasillen"
Tildelt: 50 000
Kontaktperson: Mediakey as ved Ole Geir Herland, tlf: 900 99 140

Filmen:
Mediakey ønsker å fortelle historien om Norges mest berømte lege - bergenseren Gerhard Armauer Hansen - som i sitt laboratorium på Kalfaret i Bergen i 1873 oppdaget leprabasillen. Armauer Hansen og hans viktige oppdagelse er lite kjent i Norge. Når det i februar 2012 er ett hundre år siden han døde, ønsker vi å fortelle om livet til bergenslegen, forskningen hans, leprasykdommen, og Bergen som internasjonal lepra-hovedstad. Armauer Hansens oppdagelse har hatt enorm betydning for bekjempelsen av lepra og andre smittsomme sykdommer verden over.

Nøkkelpersoner:
Manus/regi: Ole Geir Herland
Foto/redigering: Ole Vidar Søviknes
Produsent: Ole Geir Herland

 

September

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:
”Hjemkomsten”
Tildelt: kr. 100 000,-

Filmen:

Hjemkomsten er en dokumentar om det unge klatreikonet Magnus Midtbø, som etter flere år som klatrenomade nå returnerer for å gjenoppdage sitt hjemland, Norge.

Sammen med Magnus legger Made Production ut på en storslått oppdagelsesreise langs norskekysten og opplever de norske fjellene fra vår til høst gjennom øynene til en av verdens beste klatrere i dét han søker sin hittil største utfordring, nemlig å etablere en av verdens hardeste klatreruter.

Nøkkelpersoner:
Manus/ regi er ved Turid Rogne
Produsent er Christian Berglund Jensen
Prosjektleder og AD er Andreas Bentdal Amble
Produksjonskonsulent er Tor Kristian Liseth
Fotografer Kieran Kolle og Malte Arola

 

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:
”Vi som strikker landet”
Tildelt: kr. 250 000 ,-

Filmen:
 
Vi som strikker landet er historien om hvordan gamle damer med strikkepinner lapper sammen velferds-Norge.
Vi følger to utrydningstruede kvinneforeninger på to ulike steder i landet, og ser hvordan de tross gikt og høy alder, kjemper for å kunne fortsette med dugnadsarbeidet. 
De sliter med rekrutteringen, men har ikke tenkt å gi seg - ikke så lenge de kan bake lefser eller strikke labber. De har ikke bare strikket og sladret, alle de hundretusen av kvinnene som har vært aktive i foreningslivet. De har også engasjert seg politisk, kjempet for stemmerett, vært med å bygget opp den norske velferdsstaten og samlet inn enorme pengesummer til sosiale og humanitære føremål. 

Kvinneforeningene har i godt over 100 år vært en sentral del av norsk bygdekultur, men nå er de altså kanskje i ferd med å forsvinne.

Nøkkelpersoner:

Regi: Malin Korsnes
Produsent: Johnny M. Holmvåg
Foto: Anne Dorthe Kalve

 

Produksjonsstøtte dokumentar:
”Kunsten å jodle”
Tildelt: kr. 250 000,-

Filmen:
Jodling finnes overalt på kloden. Hvordan utviklet det seg – og hva er det egentlig som får folk til å drive med det?  En jodler tar oss med inn i livet sitt – og inn i jodlingens forunderlige verden. Det finnes dem som mener at jodling er litt rart. En del vil kanskje utrykke at det er direkte uforståelig. Samtidig finnes andre som setter pris på jodling. Og så har vi dem som går litt lenger, de store jodleentusiastene. Den unge kraftjodleren, Bjørn Tomren, er en av disse. Det kan være så mange grunner til å jodle; å få opp humøret, sosialt samhold, en kan jodle for å oppnå drømmen sin – eller en kan rett og slett jodle seg selvtillit. Vi får se hvordan denne lidenskapen begynte for Bjørn Tomren, alias Polkabjørn, og vi blir med på veien mot de ultimate jodleopplevelsene og de største jodleheltene. Vi får treffe Bjørns inspirator, den gamle jodleguruen, Franzl Lang. Vi blir satt inn i jodlingens geografi og komplekse historie av de ledende jodleforskerne! Og vi får se hva som skjer når Disneykonsernets offisielle jodler, Kerry Christensen, tar kontakt med sine norske kollegaer.

Nøkkelpersoner:

Regi: Eivind Tolås
Produsent: Johnny M. Holmvåg
Foto: Christer Fasmer

 

Produksjonsstøtte kortfilm

”Farukhs mynt”

Tildelt: kr. 350 000,-

 

Filmen:

Filmen handler om afghaneren Farukh, som har vært lenge på asylmottak. Som alle andre venter han på en positiv behandling av søknad om oppholdstillatelse. Men i motsetning til de fleste andre har Farukh en urokkelig tro på det gode, både i menneskene rundt seg og i skjebnen som venter. Farukh har en mynt som han tror har magiske evner til å forutse skjebnen. Hans tro gir ham en sterk overlevelsesevne og blir avgjørende for valgene han tar når livet står på spill. Regissøren plasser filmen i tradisjonen “magisk realisme”.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Susanne Falkum Løvik, produsent er Maria Ekerhovd,

produksjonsleder er Tor Kristian Liseth og manus er ved Kjersti Rasmussen, etter en idé av regissøren.

 

Produksjonsstøtte kortfilm:

”Hapless Heart Ålesund” del av ”Geografien til det uheldige hjertet”

Tildelt: kr. 175 000,-

 

Filmen:
”En bitter kvinne blir møtt med et øyeblikks sympati og forståelse når hun minst venter det - og det forandrer hennes liv for alltid”.

En ung jente ligger i koma på Åse sykehus -etter å ha sprunget ut i gaten og blitt truffet av en bil. Det er uvisst om hun overlever eller ikke. Bilens sjåfør, en suksessfull men bitter kvinne, drar til sykehuset hvor jenten ligger. Der oppdager kvinnen at jentens knuste far er kjæresten som bedro henne og knuste hennes hjerte mange år tidligere; mannen hun skylder alt på.

Dette er en av fem kortfilmer som spilles inn i fem byer i Europa. Linda Sætre, den New York og Gursken (Møre og Romsdal) baserte filmprodusenten, er produsent for Norge segmentet og Executive Producer og salgs ansvarlig for hele filmen. Fuglefjellet i Ålesund er linjeprodusent for Norges innspillingen, Ålesund/Hærøy. De andre byene er London (ferdig produsert) og Berlin (innspilling 7. oktober). I disse dager jobber Sætre med finansieringen av produksjoner i Paris og Brasil eller New York.

 

Nøkkelpersoner:

Manus er ved Alexander Billington.

Regi er ved Espen Solberg.

Foto er ved Trevor Forrest eller Stephen M. Katz

Produksjonsleder Leif Johan Holand, Fuglefjellet (Ålesund)

Produsent er Linda Sætre

B-foto ved Espen Gjelsten (Ålesund)

Grip og grip-assisten, produksjonsdesigner og castingbyrå vil også være lokale.

 

Produksjonstøtte dokumentarfilm:

”Fiskarbonden Erik”

Tildelt: kr. 100 000,-

 

Filmen:

For noen tiår siden var yrke som fiskerbonde en svært vanlig yrkestittel langs av store deler av kystnorge.  I dag er det svært få som kan smykke seg med denne tittelen. Erik Riisnes, som er bosatt i Masfjorden et stykke innenfor oljerafineriet på Mongstad driver et lite småbruk med sau og melkeproduksjon. I tillegg driver han yrkesfiske med sin 27 fots sjark.  Torskefiske om vinteren. Sei og langefiske vår og sommer og krabbefiske på høsten. Krabbene blir solgt på fisketorget i Bergen hver lørdag fra begynnelsen av august til ut i oktober. Erik er en av de siste fiskerbøndene som driver på denne spesielle måten.

 

Nøkkelpersoner:

Regi/foto er ved Magne Helge Sleire

Redigering: Morten Øvreås

Manus: Marianne Sleire

Juni

Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

”Gunnar goes on a Happy Bus”

Tildelt: 80 000,-

Filmen: I denne dokumentaren som blir nummer 3 i rekken av “Gunnar Goes”- serien ønsker Gunnar Hall Jensen å finne ut hva som gjør mennesker glade. Forskning viser at den kultur og det land man tilhører har stor betydning for opplevelsen av lykke. Med det som utgangspunkt vil han gjennom møter med mennesker i ulike land forsøke å finne ut hva lykke er. Hvordan opplever vi lykke? Kan vi måle lykke og er lykke en lik tilstand for alle? Hvorfor har ikke Norge - “verdens beste land å bo i”- verdens lykkeligste befolkning? Inngangen til filmens karakterer i de ulike landene vil være gjennom en lokal bussjåfør, som er i en unik posisjon for å betrakte de brede massene av folk. Gunnar Hall Jensen og Agitator har gjentatte ganger bevist at de produserer kreative dokumentarfilmer og -serier av høy kunstnerisk verdi. Filmer som i både form og innhold tør å gå nye veier og som har gjort seg bemerket internasjonalt så vel som nasjonalt.

 

Nøkkelpersoner:

Manus/ regi er ved Gunnar Hall Jensen

Produsent er Elin Sander

 

 

 

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

”Kompakt og magnetisk”

Tildelt: 80 000,-

Filmen:

Det er ikke bare de store og alvorlige tingene i livet det er verdt å dokumentere - de små tingene er i aller høyeste grad med på å forme mennesker og samfunn. Med en stor dose humor vil vi i denne dokumentarfilmen foreta et nostalgisk tilbakeblikk med kassetten i hovedrollen. Vi vil utforske hva den har betydd og hvordan den har farget livet til de av oss som opplevde 80-tallet. Med unntak av en liten gruppe spesielt interesserte særinger vil vi påstå at de færreste av oss savner den, men de fleste av oss har mange gode minner tilknyttet kassetten - kanskje ofte ispedd en liten dose forlegenhet. I denne dokumentaren vil det viktigste være å finne de personlige betraktningene og vi vil gå på skattejakt i private opptak så vel som kjent og kjært arkivmateriale, for å hente fram de gode – eventuelt dårlige – minnene om kassetten. Med utgangspunkt i kassettens mekaniske funksjoner vil denne dokumentaren preges av Lassofilms bakgrunn fra animasjon. Sterkt inspirert av 80-tallets fargerike graffiti vil bevegelig grafikk og animasjon bindes sammen intervjuer, arkivmateriale og private hjemmevideoer. Underholdende animerte sekvenser vil bli brukt i fremføringen av nødvendige fakta og referanser fra historien. Mye av opptakene og arkivmaterialet kan selvfølgelig vises i sin originale form, men det meste av dette materialet hentes fra 80-tallet og det vil være forskjellige formater og opptaksutstyr å forholde seg til. Derfor vil en god del av materialet inkluderes i animasjonen og grafikken der det er nødvendig for å skape et helhetlig kunstnerisk uttrykk i filmen.

 

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Linda Fagerli Sæthren

Produsent er Turid Rogne

 

 

Utviklingsstøtte animert kortfilm:

”The Lonely Catwalk”

Tildelt: kr. 70 000,-

Filmen:

Dette er en animert kortfilm som stiller spørsmål ved det å være kvinne og forskjellen mellom kjønnene. Hva er medfødt og hva har vi skapt? Dette skal være en film som diskuterer ikke konkluderer, og som skal oppfordre til diskusjon rundt temaet. Regissøren ønsker å utforske feminitet, seksualitet, makt, myter og diskriminering. En dokumentarisk og undrene reise i kvinnerollen og kvinneskikkelsen gjennom tidene. Samt en film om hvordan det er å være kvinne i dag, spesielt i mannsdominerte områder i samfunnet.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Martine Grande

Produsent er Martine Grande/Linda Fagerli Sæthren

 

 

 

 

Prosjektutvikling dokumentar:

”Alenebarna”

Tildelt: 45 000,-

Filmen:
En dokumentarfilm om tre små barn som har flyktet fra sitt hjemland og kommet til Norge, et fremmed land, helt alene, uten mor og far. Barna er, tross sin traumatiske start på livet, født med en stor gave - en ukuelig livskraft som gjør at de ikke lar seg knekke av sin håpløse livssituasjon. Isteden velger de å ta livet i egne hender, og leve det så godt de kan. Hvordan klarer de det?

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Linda Hellevik, Gunnbjørg Hage

Produsent er Linda Hellevik, Gunnbjørg Hage

 

 

 

Prosjektutvikling dokumentarfilm:

”Tvillingsøstrene”

Tildelt: 48 000

Filmen:

Filmen vil handle om de eneggede tvillingsøstrene Mia og Alexandra vokser opp i hver sin verdensdel. Den ene jenta i en vestlandsbygd med 250 innbyggere og den andre i millionbyen Sacramento i California. Her er det lang avstand og store kulturforskjeller. De to jentene deler noe helt unikt, men avstanden skaper også utfordringer og stiller mange spørsmål. Hvordan kunne jentene, som ble adoptert fra Kina, havne på hvert sitt kontinent? Hvordan påvirker avstanden deres liv? Hvordan vil de to tvillingene nå utvikle sitt forhold fram til de gjenforenes sommeren 2011? Dokumentarfilmen vil være en personlig historie som samtidig forteller oss mye om arv og miljø, barndom og identitet. Filmen ønsker å følge tvillingene over en periode på ca 2 år.

 

Nøkkelpersoner:

Regi er Mona Friis Bertheussen

Produsent er Mona Friis Bertheussen

 

Langfilm – TV serier - Bergen kommune langfilmmidler

 

Manusutvikling TV - serie:

”Damsgårdsveien”

Tildelt: 100 000

Filmen:

Hensikten med denne serien er å vise et stykke samtidshistorie fra en bydel i Bergen med stolte arbeider– og skipsbyggingstradisjoner. Her eksisterer et mangfold av små og store virksomheter side om side, slik det har gjort i flere tiår. Samtidig er bydelen i enorm forandring med en gryende ombygging og omregulering til boligbygg og nye næringsarealer. Denne brytningen mellom det nye og gamle gir en nerve til gaten, som kommer til å være historie om bare noen få år. Det er derfor viktig å få dokumentert den aktiviteten og de mennesker som virker her, før moderniseringen er gjennomført. Damsgårdsveien anno 2010 har mange likhetstrekk med den britiske TV-serien ”East Enders”. Bortsett fra at i Damsgårdsveien er livet, karakterene og hendelsene fremdeles autentiske.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Margret Bergheim

Produsent er Berit Steen

 

Manusutvikling TV serie:

”Dit pepper’n gror”

Tildelt: 80 000

 

Filmen:

Eli er delvis bosatt i en stråhytte i en liten landsby på krydderøyen Zanzibar i Tanzania. Hun bor og lever som de innfødte som kaller henne ”Mama Kibanda” – moren til det lille huset. I tillegg har Grønsdal de siste seks årene fartet rundt i hele Øst Afrika både som skrivende journalist/fotograf og på privat basis. Hun bor lokalt, spiser lokalt og reiser med lokal transport. På denne måten har hun fått inngående kjennskap til afrikansk kultur og levesett. Hun har bygget seg et nettverk fra Zanzibar til Etiopia. Hun har bodd sammen med masaiene i Masailand, skremt tyver og vært på lespelunch i Nairobi, vært på khatseremoni i Addis Abeba, på woodootromming i den lille landsbyen Michemvi og på besøk i rastafarielandbyen i Shashamene i Etiopia. Med sin åpne natur, ydmykhet, men samtidig stahet har Grønsdal opparbeidet seg tilgang til miljøer som for de fleste er lukket. Grønsdal har med stort mot, alene kvinne, lagt ut på reiser som andre ikke engang ville vurdert. Reisene er alltid ”out of track” og ofte risikoutsatte. Hennes evne til kontakt med lokalbefolkningen kreerer historier og karakterer som er helt unike i sin sammenheng.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Eli Gunnvor Grønsdal

Produsent er Eli Gunnvor Grønsdal / co-produsent Nordisk Film Berit Steen

 

 

Prosjektutviklilng TV serie:

”Den stille krigen”

Tildelt: 150 000

Filmen

I 2011 er det ti år siden de første norske soldatene kom til Afghanistan. Dokumentarserien ”Den stille krigen” tar for seg det norske engasjementet og stiller de vesentlige spørsmålene ved et av de mest kontroversielle politiske tema i vår samtid. Flimmer Film skal arbeide med 3 av landets beste journalister og dokumentarister. Ambisjonen er å skape en journalistisk og filmatisk sterk serie. Det norske engasjementet har vært preget av hemmelighold og uklarheter. På tross av sakens omfang og betydning, har det vært forholdsmessig lite fokus på konflikten, både i mediene og i samfunnet ellers. Gjennom gravende journalistikk skal denne dokumentarserien bringe fram nye fakta. Vi ser på beslutningsgrunnlaget for å gå inn i Afghanistan og gir et nært og direkte innblikk i hva som foregår i Afghanistan i dag.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Øystein Bogen, Odd Isungset, Fredrik Græsvik

Produsent er Lars Løge

April

Vestnorsk filmsenter tildelte på styremøte 21. april 2010 støtte til 12 ulike prosjekter. 7 prosjekter var dokumentarfilm fordelt på 3 i utvikling og 4 til produksjon. 2 kortfilmprosjekter fikk produksjonsstøtte og 3 animasjonsprosjekter fikk støtte fordelt på 1 i utvikling og 2 til produksjon.

Følgende filmprosjekter fikk støtte:

Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:

 

”Baklengs mot fremtiden”

Tildelt: 200 000,-

Filmen:

Det lille stedet Järna, 30 minutter sør for Stockholm i Sverige, blir ofte kalt antroposofiens hjerte. Her lever de rundt 8000 innbyggerne etter den østerriske filosofen og vitenskapsmannen Rudolf Steiners filosofi. I Järna har de ikke er gatelys - for at menneskene bedre skal se stjernene. Her tror de at kosmiske krefter påvirker livet ditt, her finner du hellige vannkilder i skogen og fem meter høye silkeengler kan dukke opp på de grønne slettene rundt landsbyen.  En av de mange norske familiene som bor her, er familien Haugholt Evensen på fem personer, som har bodd i Järna i tolv år. Elstemann Peder (18) begynte høsten 2008 i tredjeklasse på gymnaset på en av Järnas tre steinerskoler. Peder er en ung mann med mye humor, ungdommelig undring og skepsis. Han er ikke like begeistret for all spiritualiteten i Järna. Jenter, dataspill og fester er mer spennende enn kosmiske stråler og kontemplasjon over livets viderverdigheter. Både lærere og foreldre får gjennomgå. Han ynder å kalle dem for silkezombier, hippier og arnika-slaver. I filmen følger vi ham og hans siste år på skolen, dagliglivet i Järna og hjemme hos familien. På Steinerskoler har man det siste året en selvvalgt årsoppgave. Peders prosjekt er å bygge en stor badestamp på en tilhenger – “slik at man kan transportere det til ulike fester”. Det ferdige resultat skal feires med en stor fest og bading natten lang.

Prosjektet har deltatt på ”12 for the Future” og er støttet av Fritt ord, Fond for lyd og bilde og NRK.

 

Nøkkelpersoner:

Regi er ved David Alræk

Foto er ved Heidi Klokk

Produsent er Johnny Holmvåg

 

 

Utviklingsstøtte animasjonskortfilm:
”Tvilsomt som Fanden”
Tildelt: 95 000,-

Filmen:
Sterkt inspirert av VGs ”Fanthomas” er dette prosjektets mål og hensikt å produsere en humoristisk animasjonsserie på 13x4 min.  Animasjonskortfilmserien vil ha en sterk lokal forankring i det vestnorske kultur-, idretts- og politiske liv. Sentrale stikkord er humor, satire og karikaturer. Dermed er det klart for all verdens tumulter, sidehistorier, elleville intriger og innblanding fra mange vestlandske notabiliteter og frontfigurer. Både form, innhold, distribusjon og finansiering vil være nybrottsarbeid for alle involverte.

Kontaktperson:
Produsent er Berit Steen

 

 

 

Produksjonsstøtte kortfilm:

”Hjerte av is”

Tildelt: 50 000,-

 

Filmen:

Filmen ligger i grenselandet mellom kortfilm og visuell kunst basert på en traumatisk hendelse i regissørens barndom som gjorde ”hjertet hans til is”. Historien handler om det som skjedde da hjertet åpnet seg i voksen alder. Filmen består i hovedsak av ett utsnitt av et sentrert hjerte laget av is. Filmen skal bli svært visuell og med et avansert lydspor. I og med at utsnittet kun skal vise et hjerte av is grenser filmen til en installasjon og skal derfor kunne passe både på en filmfestival og i et galleri.

 

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Anders Brekke Jørgensen

Produsent er Fredrik Dale

 

 

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:

”Her er jeg og skolen min”

Tildelt: kr. 200 000,-

 

Filmen:

Hvordan opplever barn skolehverdagen sin? Filmen handler om to 11-årige jenter, fremtidshåp og skolehverdager i to land, Marokko og Norge. Doha drømmer om å bli pilot. På skolen arbeider hun flittig, målbevisst, forbereder seg godt til tester, men opplever kanskje at samfunnets forventninger rykker nærmere? Ingvild vil bli kjendis, en drøm hun deler med halvparten av klassekameratene. På skolen lærer hun naturvett, spikke kniv, lage pinnebrød og brenne bål, men hva skal hun bruke det til? Med kamera innstilt i barnehøyde ønsker regissørene å nærme seg jentenes eget perspektiv på skolehverdagen.

Målet er å la seerne få følge med inn i en ny skolehverdag: oppleve det kjente, trygge, det de kan identifisere seg med, men samtidig vise det ukjente. Doha i bil gjennom et marokkansk handlestrøk mot Ingvild på spark i hvitt og kaldt snølandskap. To skoleveier som er ulike, men som i følelse blir veldig like. Gjennom sammenligning får tilskueren større forståelse for seg selv, men også for andre. En viktig motivasjon for regissørene er en undring over hvorfor det ikke produseres flere viktige, engasjerende og underholdende dokumentarfilmer om barns liv og hverdag.

Nøkkelpersoner:

Manus/regi er: Linda Hellvik/Gunnbjørg Hage

Produsent er: Linda Hellvik/Gunnbjørg Hage

 

 

Produksjonsstøtte kortfilm/animasjon:

”Viagra Falls”

Tildelt: 200 000,-

 

Filmen:

Dette skal bli en humoristisk og poetisk tegnefilm for voksne. Historien er om den gamle mannen og hans amorøse kone. Problemet oppstår med hans manglende potens. Filmen vil balansere mellom fantasi og virkelighet, ensomhet og fellesskap. Denne balansen vil ha en sentral rolle i filmen og skal gjenspeile seg i både det visuelle utrykk og i filmens lydbilde. Musikken vil være en sentral og selvstendig stemme i filmen. Fraværet av dialog gjør at det musikalske og lydmessige vil være separert fra hverandre. Dette er tenkt som den andre av en triologi om den gamle mannen.

Nøkkelpersoner:

Manus og regi er ved Gustav Kvaal

Produsent er Hans Petter Kvaal

 

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

”Originalen”

Tildelt: 49 000

 

Filmen:

Dokumentarfilmen ”Originalen” er eit poetisk personportrett om det forgjengelege. I bygdenoreg såvel som byane har me alle eit forhold til originalen. Vi skapar mytar rundt dei, ler av dei, snakkar om dei og held samstundes ofte avstand til dei. Likevel har me ein skjult beundring for originalen sin evne til å ta eigne val og tørre å gjere det me andre berre drøymer om. Dokumentarfilmen skal ikkje øydeleggje mytane rundt originalen, men bevare dei for ettertida.

Med utgangspunkt i sognebygdene skal Mariann Bjelle portrettere kvardagen og bli kjend med personen bak originalen.

Mariann Bjelle har arbeidet for både NRK og produksjonsselskap som Fabelaktiv og Speranza film. Med sin erfaring som fotograf og idéskaper av dokumentaren ”Bankbussen” og som fotograf bak den poetiske dokumentaren ”Livslang kjærlighet” som nylig fikk støtte fra NFI vil hun utvikle prosjektet på egenhånd og engasjere et produksjonsselskap med tilknytning til Vestlandet – Sogndal.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Mariann Bjelle

Produsent er Mariann Bjelle

 

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:

”Å være god”

Tildelt: 150 000

 

Filmen:

”Å være god” er tenkt som en serie om Norges bistandshistorie. Det starter med å fortelle om Norges utvikling fra Marshallhjelp-mottaker til verdensledende giver. Vi får høre historiene til hjelperne, de som ble hjulpet, og de som opplevde på kroppen når hjelpen ødela mer enn den skapte. I tillegg til å fortelle rørende og sterke historier, vil det også reises kritiske grunnspørsmål: Hjelper bistanden? Ville utviklingsland vært kommet lenger uten utviklingshjelp? Har vi gitt 300 milliarder kroner til ingen nytte? Har Norge tjent mer enn vi har gitt?  På et felt som i media er preget av enten suksesshistorier fra journalister reisesponset av bistandsorganisasjoner eller skrekkreportasjer om de spektakulære feilgrepene, vil ”Å være god” stille de

bakenforliggende spørsmålene om forholdene mellom rike og fattige land og gi bakgrunnskunnskap til den viktige bistandsdebatten.

Nøkkelpersoner:

Manus/regi er ved Lars Petter Gallefoss - Geir Rommetveit

Produsent er Morten Offerdal

 

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:

”En diamant for Afrika”

Tildelt: 80 000

Vi lever i en tidsepoke hvor private selskaper, fra EXON til Virgin Airlines; milliardærer og millionærer, fra Bill Gates til Warren Buffet og; kjendiser, fra Angelina Jolie til Morten Harket, er med på hva som i England kalles ”The Save Africa wagon”. ”Alle” skal redde Afrika og ,det er mer og mer vanlig at bedrifter i dag har et program for Corporate Social Responsability. Veksten i en veldedighetsindustri som retter sin energi og givervilje mot ”de fattige i Afrika” er et slående trekk i samtiden og den har også nådd Norge. Dette skjer til tross for at de fleste land Afrika de siste årene har gjennomlevd en rivende økonomisk vekst. Omverdenens vane med å se det nest største kontinentet - med 53 land - som om det befinner seg i en permanent gigantkrise, er nå Afrikas største problem mener mange afrikanske politikere, forskere og internasjonale eksperter. Etter hvert har det utviklet seg en ny og egen yrkesgruppe som lever av å gi råd til bedrifter og personer som ønsker å etablereCSR prosjekter. For fattige land i Afrika innebærer dette at det finnes et stadig økende antall mennesker som ikke bare ”taler deres sak”, men som også forteller om hvor enkelt det er å løse deres problemer. Dokumentaren skal skildre dette internasjonale og nasjonale fenomenet som, på grunn av den statusen og legitimiteten dens fremste representanter generelt nyter, har store konsekvenser for hvordan vi alle tenker om verden, om hvordan fattigdom og urettferdighet skal adresseres, og for hvordan internasjonal forretningsvirksomhet drives.

Dette prosjektet baserer seg på det unike samarbeidet mellom Robert Reinlund, Anne Marie Groth, Per Christian Magnus og Terje Tvedt, som tidligere har levert dokumentarfilmer som ”Sultbløffen (2008)”, ”De hvite hjelperne (2007)”, ”De norske statsmisjonærene (2004)” og ”De norske leiediplomatene (2003)”.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Per Christian Magnus

Produsent er Per Christian Magnus med Co-produsent: Anne Marie Groth

 

 

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:

”Mot vinter”

Tildelt: 200 000,-

 

Filmen:

”Mot vinter” er en poetisk skildring av hverdagslivet i Lofoten. Dokumentarfilmen er utradisjonell i den forstand at den ikke har en klassisk historie bygd rundt en ytre eller indre konflikt. Som erstatning for den tradisjonelle filmfortellingen står ”stemningen”, en gjennomført billedstil, rytme og form som bringer oss inn i et eget univers og lar oss bli der til filmen er over. Filmen er lett og melodiøs i formen, den er en hyllest til hverdagsmenneskene og det fantastiske landskapet i Nordland.  Filmen vil inngå som en frittstående del av en trilogi om norske landskap, der den første Fjord er ferdigstilt med støtte fra Vestnorsk filmsenter og NFI, mens den andre Horisont handler om landskapene på Jæren og Lista.

Nøkkelpersoner:

Manus /regi Skule Eriksen

Produsent er Lisbeth Dreyer

Produksjonstøtte kortfilm:

”Gratulerer”

Tildelt: 150 000,-

 

Filmen:

I kortfilmen ”Gratulerer” møter vi to eldre mennesker som bor på institusjon. Tiltross for at Agnes er rammet av slag og har mistet det meste av taleevnen, oppstår en spesiell kontakt og tiltrekning mellom henne og Erik. Erik er den ene som forstår det hun forsøker å formidle. Sykepleieren Hanne gjør sitt beste for å beskytte Agnes fra Eriks tilnærmelser uten å oppfatte Agnes ønsker om nærhet med Erik. Pleieren har gode intensjoner, men er ikke i stand til å forholde seg til de eldre som hele mennesker og forstå deres ønsker og behov. Dermed blir hennes misforståtte omsorg til et overgrep. Kort fortalt handler ”Gratulerer” om at det kanskje er like vanskelig å få være i fred med sin forelskelse og lidenskap når man er 80, som når man er 15. Dypere sett handler filmen om at vi har en tendens til ikke å se de eldre som hele mennesker. Ofte erkjenner vi ikke deres historie, deres følelser og personlige behov. Vi føler at dette er et viktig budskap vi sjelden ser på film og at ”Gratulerer” slik sett er et viktig bidrag til filmkunsten og har stor kulturpolitisk betydning.

 

Nøkkelpersoner:

Manus /regi Thomas Alf Larsen

Foto er ved Trond Høines

Produsent er Solveig Arnesen

 

Utviklingsstøtte animert dokumentarfilm

”I have a Dream”

Tildelt: 65 000,-

 

Filmen:

Filmen skal fortelle om håpet og drømmene til barn og ungdom som har opplevd ekstreme katastrofesituasjoner. Millioner av barn lever hver dag i fattigdom, på flukt, uten foreldre, uten grunnleggende helsetjenester eller rettigheter og med grusomme opplevelser fra krig, konflikter og naturkatastrofer. Gjennom en poetisk tilnærming og bruk av animasjon skal filmskaperen formidle historiene som utspiller seg etterpå, når nyhetens interesse har lagt seg. Dette er historiene til dem som har mistet alt, men som likevel reiser seg igjen. Hva drømmer de om? Hvilken fremtid ser de? De enkelte konfliktene er ikke poenget, men menneskene bak. Ved å bruke animasjonen viskes tradisjonelle forestillinger om forskjeller ut, det skapes en gjenkjennelighet og fokuset blir en holdning til livet; hvordan klarer man å reise seg igjen og finne mening og håp? Målet til filmskaperne håper denne filmen kan formidle et viktig budskap på en annerledes måte som vil treffe barn og unge, så vel som voksne.

 

Nøkkelpersoner:

Manus /regi Trine V. Håbjørg

Animasjon er ved Bjarte Agdestein og Øyvind Tangseth

Produsent er Elin Sander

 

 

Utviklingsstøtte dokumentarfilm

”De hjemkomne”

Tildelt: 150 000

Filmen:

Afghanistan har bydd på opplevelser vi vanskelig kan forestille oss. Soldatene tar dem med seg hjem. Å bære alle minnene, og å tilpasse seg den norske hverdagen kan være hardt. Hva tenker de hjemkomne om operasjonen i Afghanistan? Hvordan opplever soldatene å komme hjem og hvordan tar samfunnet imot dem? Har de samme tanker om deres oppdrag nå som da de dro? Og det finnes dem som aldri kom hjem. Samtidig møter de norske soldatene Afghanerne daglig. Hvem er de?

Odd Isungset er for mange en mentor innen dokumentarsjangeren. Han har regissert et uttall filmer for TV 2 og er svært aktiv i journalistisk og dokumentrisk debatt og utvikling i Norge. Han har vært ansvarlig for Dokument 2 i en årrekke, sitter som leder for Pressens Faglige utvalg, og er nå uavhengig dokumentarist.

Nøkkelpersoner:

Regi er ved Odd Isungset

Foto er ved Christer Fasmer og Aage Aune

Produsent er Lars Løge

Februar

Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm

Prosjektutvikling dokumentarfilm:
"Forløp"
Tildelt: 130 000,-
Kontaktperson: Filmkollektivet ved Erlend Haarr Eriksson
Dette er en timelapse-dokumentar som skal gi en poetisk beskrivelse av transformasjonen av et ærverdig industriområde i Bergen, på Marineholmen. Området hadde sin forrige storhetstid på 1970- og 80-tallet, og var en veldig viktig arbeidsplass for mange i Bergen. Filmen blir en stilisert skildring av rivingen av skipsbyggerhallen ved Mjellem og Karlsen verft, og den påfølgende oppføringen av en moderne utdanningsinstitusjon for økonomer som skal stå ferdig i 2011.Dette skal gjennomføres med flere faste kameraposisjoner, i tillegg til en rekke flyttbare, med en frekvens på ca 1 bilde pr. minutt døgnet rundt, i de to og et halvt årene rive- og byggeprosessen pågår.

Nøkkelpersoner:
Produsent og regi ved Erlend Haarr Eriksson

Produksjonstøtte dokumentarfilm:
"Russian Lessons"
Tildelt: 180 000,-
Kontaktperson: Piraya Film ved Torstein Grude

Filmen:
Russian Lessons handler om krigen i Georgia høsten 2008 hvor de to regissørene Olga Konskaya og Andrei Nekrasov dokumenterte konflikten fra hver sin side av frontlinjen. Olga fulgte de russiske soldatene inn i krigen fra nord og snakket med befolkningen i den Georgiske provinsen Sør-Ossetia som var motivert for etnisk rensing og separatisme med Russland i ryggen. Andrei fikk sterke vitnesbyrd fra georgiere i landet for øvrig og avdekker hvordan det russiske propaganda-apparatet på effektivt vis klarte å lure verdens presse og opinion til å tro at Georgia var den aggressive part som startet krigen. Konflikten i Kaukasus er svært komplisert og vanskelig tilgjengelig for publikum i omverdenen. Filmskaperne belyser derfor et bredt spekter av bakenforliggende faktorer og gir en analyse av konflikten som er langt mer dyptpløyende enn det som til nå er kommet frem gjennom media. De mener bl.a. at man ikke kan la vær å se denne siste utviklingen av konflikten i lys av den etniske rensingen av Georgiere i Abkhazia i 1993. Her ble titusener drept og flere hundretusen mennesker fordrevet fra hjemmene sine. Piraya Film har de siste årene arbeidet målrettet for å belyse menneskerettighetssituasjonen i totalitære og autoritære land som Nord-Korea, Hviterussland og Kina. Selskapet står bak prisvinnende produksjoner som Yodok Stories, Belarusian Waltz og On a tightrope.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Olga Konskaya og Andrei Nekrasov.
Foto er ved Trond Tønder, Varlam Karchkhadze, Davit Asatiani.
Klipp er ved Erik Andersson, Olga Konskaya, Andrei Nekrasov.
Produsenter er Torstein Grude og Olga Konskaya.
www.russianlessons.org
www.piraya.no

Produksjonsstøtte kortfilm:
"Kjøttsår"
Tildelt: 270 000,-
Yesbox Productions AS ved Bendik Heggen Strønstad

Filmen:
Kjøttsår er en ungdomsfilm som handler om Jon 14 år og hans første møte med skam. Han møter venner og kjente i etterkant av en hendelse som ved første øyekast ikke er så lett å se den følelsesmessige rekkevidden av. Jon opplever å bli sviktet av dem som burde ta vare på ham. Han føler seg avvist og alene med skammen. Faren som kunne følt seg sviktet er personen som nå stiller opp og vet hva sønnen sliter med.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Lise Marie Gamlem
Manus er ved Jørn Kurt Bergo
Produsent er Bendik Heggen Strønstad

Produksjonsstøtte dokumentar:
"Horisont"
Tildelt: kr. 180.000,-
Ibis Film AS ved Lisbeth Dreyer

Filmen:
Horisont er en frittstående del 2 i en trilogi om kystlandskap der den ferdig produserte filmen Fjord (2009) fra Nærøyfjorden utgjør første del. Horisont skal handle om det horisontale landskapet, det som står i motsetning til det vertikale fjordlandskapet. Opptakene skal konsentreres om to områder, Lista i Vest - Agder og jærlandskapet i Rogaland. Her er det åpne horisontale kystlandskapet i fokus, med sine fyrlykter, fugleflokker, skip, bølger, beitende dyr, steingjerder og åkre. Det særegne med Skule Eriksens landskapsfilmer er at de er fortolkninger av naturens stemninger i motsetning til de tradisjonelle faktabaserte naturfilmene. Gjennom bilder, rytme, lyd og musikk trer vi inn i tidløse subjektive rom i landskapet.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Skule Eriksen
Produsent er Lisbeth Dreyer

Produksjonsstøtte dokumentar:
"Kristina - Spanias norske prinsesse"
Tildelt: 130 000
Kontaktperson Mediakey as ved Ole Geir Herland

Filmen:
Vestnorsk filmsenter har tidligere gitt kr. 50.000,- i utviklingssøtte til dette prosjektet om Prinsesse Kristina, datter av Kong Håkon Håkonsson. Hun la i 1257 ut på en over 5 måneder lang tur gjennom Europa for å gifte seg med prins Felipe av Spania. Både kong Alfonso i Castilla, det daværende Spania, og norske kong Håkon var viktige og mektige menn i datidens Europa. Nå ønsket de begge å knytte allianser gjennom ekteskap for å styrke sin stilling. Kristina ble født i Bergen i 1234, men tilbrakte store deler av barndommen i Tønsberg. Hun ønsket at Felipe skulle bygge et kapell i Spania til minne om norske Olav den Hellige. Men prinsen rakk aldri å bygge kapellet. Kristinas liv som spansk prinsesse varte bare i 4 år. Hun døde i Sevilla i 1262 og ble balsamert og senere begravd i landsbyen Covarrubias like ved Burgos. Det er dannet en Kristinastiftelse som jobber for å få bygget Kristinas kapell i landsbyen Covarrubias. St. Olavskapellet skal bli både en kirke og kulturhus. Filmen skal ta for seg Kristinas lange reise gjennom Europa og hennes ekteskap med Middelalderen som bakgrunn. Vi skal også møte mennesker i dag som jobber for å få bygget kapellet til henne ære.

Nøkkelpersoner:
Manus/Regi er ved Ole Geir Herland
Klipp er ved Ole Vidar Søviknes
Produsent er Ole Geir Herland

Utviklingsstøtte dokumentar:
"Jan Eggum - trubadur og hverdagsfilosof"
Tildelt: 80 000
Gaia Studio ved Rune Vindenes

Filmen:
Den 8. desember 2011 fyller Jan Eggum 60 år en sterkt profilert visekunstner med en karriere som strekker seg over nesten 40 år. Eggum er en reflektert og skarp observatør med et budskap som når flere generasjoner. Han har en unik evne til å sette personlige og samfunnsmessige situasjoner på dagsorden. Filmen vil belyse aspekter ved Eggums personlighet og gi et filmatisk helhetlig portrett av kunstneren. Det vil bli dokumentert både kjente og ukjente sider av vår trubadur, hans talent som sanger og låtskriver, hans hypokonderi og melankoli. Det hele skal belyses fra starten av i London. Debutplaten kom i 1975, siden har det blitt 14 i tallet, samt et utall låter skrevet for andre artister. Filmen følger ham fra den tidligste skrivestuen til konserter og opptredener alene, med Gitarkammeratene eller Filharmonien. Det blir dybdeintervjuer med Eggum selv og folk rundt som kjenner ham godt. Prosjektutviklingen skal lage en grovskisset manus samt en pilot for videre søknader.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Rune Vindenes
Manus er ved Arthur Sørenssen
Produsent er Rune Vindenes

Produksjonsstøtte dokumentar:
"Da skogen ble litt mørkere"
Tildelt: 230 000
Blåstfilm ved Sturla Pilskog

Filmen:
Prosjektet har tidligere fått utviklingsstøtte fra Vestnorsk filmsenter under tittelen "Norsk natur for nordmenn". Dette handler om tre unge gutter fra Oslo med minoritetsbakgrunn som ønsker å prøve å bli jegere. De blir med i Wild X, et friluftstiltak for urban ungdom som lever i flerkulturelle miljøer. Her får de mulighet til å ta del i det Norge som finnes utenfor Oslo. De skal lære å håndtere våpen, skyte og kanskje drepe dyr. De skal lære å fiske og grave snøhule og bestige Norges høyeste fjell. En viktig del av filmen blir å vise kontrastene mellom by tilværelsen og deres erfaringer på en ny arena i det norske samfunnet. Filmen skal bryte ned noen fordommer og stereotype bilder fra innvandrermiljøene. Filmen skal være karakterdrevet med nære personskildringer. Stilen skal være røff med raske skift og håndholdt kamera, men med rolige partier der vi blir nærmere kjent med de ulike personene.

Nøkkelpersoner:
Foto/regi er ved Sidse Torstholm Larsen/Sturla Pilskog
Produsent er Sturla Pilskog

Produksjonsstøtte kortfilm:
"En Sommer"
Tildelt: 130 000
Phantomfilm as ved Stian Einar Forgaard

Filmen:
Filmen ønsker å behandle tematikken "barn som sørger". En 9 år gammel gutt mister sin beste venninne i en ulykke. Hvordan går livet videre etter en slik opplevelse? Hovedpersonen går gjennom ulike faser i sorgprosessen, og preges av fortrengning og vanskeligheter med å akseptere tapet. Man vil lage en varm og rørende film om et barns sorg, med det underliggende budskapet: Smerten ved avskjeden er begynnelsen til å komme videre i sorgen. Det er en historie som skal sette søkelyset på barn som opplever det traumatiske det er å miste èn de er glad i, og er tiltenkt å kunne åpne for dialog mellom barn og voksne som berøres i slike sammenhenger.
Stian Einar Forgaard skal ha regi på filmen. Han har laget flere kortfilmer om og med barn, der han belyser barn i vanskelige situasjoner. Nå sist med den prisbelønte kortfilmen "Ekornet", som nylig ble gitt ut på NFIs Norsk Kort 008.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Stian Einar Forgaard
Produsent er Geir Netland

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:
"Mannen som kunne 75 språk"
Tildelt: 80 000
Embla Film ved Anne Magnussen

Filmen:
Georg Sauerwein (1831-1904) fra Tyskland var en rebell og et språkgeni (lærte seg 75 språk) som ikke ville bindes til det vitenskaplige miljøet, men bruke genialiteten sin ute i det virkelige livet. I hans levetid ble Tyskland samlet til et rike. Over hele Europa ble nasjoner ble samlet i større stater som medførte katastrofale følger for små folk med urgamle språk. Som ung var han privatlærer for prinsesse Elisabeth av Neu Wied og ble lidenskapelig forelsket i henne, en kjærlighet som varte hele livet. Dette var et forhold som ikke kunne bli realisert. Han brukte sin genialitet på å kjempe for minoritetene i Europa, og hun ble den første dronningen i Romania. Sauerwein ble sterkt kritisert for sitt engasjement for retten til at alle skulle få snakke og skrive sitt morsmål. Han fant etter hvert sitt fristed på Dovre. Norge hadde en fri presse, og dermed kunne han fortsette kampen fra Norge. og Elisabeth var hele tiden i tankene hans. Filmskaperne ønsker å forene den klassiske eventyrgenrens fortellerteknikk med dokumentarfilmens brutale realitetsforankring, både i historiefortelling og i visuelt formspråk. Slik sett blir dette en film som skal presse grensene for hva vi regner som dokumentarfilm. Visuelt skal det gi eventyrets estetikk ved hjelp av filming under spesielle lysforhold, i skumringen og med en følelse av magi. Animasjonene skal kobles sammen med natur-, location- og reiseskildringer fra gamle damptog og skip, samt bruk av gammel arkivfilm.

Nøkkelpersoner:

Manus/regi er ved Anne Magnussen og Igor Devold
Produsent er Trude Refsahl, Alligator Film

Utviklingsstøtte dokumentarfilm:
"…men nå er vi her"
Tildelt: 75 000
Agitator ved Olaug Spissøy Kyvik

Filmen:
Prosjektet har tidligere fått utviklingstøtte fra VF på kr. 75.000 og fra FFLB på kr. 25.000. Det er ytterligere behov for utviklingsstøtte. Filmen skal handle om hvor viktig kommunikasjon og fellesskap er for enkeltmennesket. Den flerkulturelle trimgruppen "God helde, godt liv" holder til i Bergen og er ledet av den 76 år gamle sprekingen Ruth Alværn. Kvinnene i denne gruppen er trippelt usynlige; de er eldre, de er kvinner og de fleste har innvandrerbakgrunn. Mange har en dramatisk fortid, og flere har flyktet fra krig, politisk forfølgelse eller dyp nød i hjemlandet. Men i trimgruppen har de fokus på nåtid, og kulturelle, sosiale og religiøse ulikheter viskes ut en gang i uken. Filmen vil indirekte si noe om norsk innvandringspolitikk i forhold til språkopplæring og integrering. Språket er kanskje den viktigste inngangsbilletten i et samfunn. Hvordan har disse kvinnene kunnet leve opptil 25 år i Norge uten å kunne språket? Kvinnene vi får følge er fra Vietnam, Chile, Colombia, og Bergen. Primus motor for gruppen, Ruth Alværn, er svært aktiv og engasjert innenfor idretten og frivillighetsarbeid, og spesielt for denne gruppen kvinner. Filmen vil følge trimgruppen gjennom en hel trimsesong, fra høst, gjennom vinter, og frem til sommeren. I tillegg til den ukentlige trimøkten får vi blant annet være med på blåtur, i hai tunnelen på Akvariet, på kafébesøk, og en eksotisk piknik på Fløyen.
Nøkkelpersoner:
Regi er ved Olaug Spissøy Kyvik
Produsent er Elin Sander

Utviklingstøtte novellefilm
"Farukhs mynt"
Tildelt: 75 000
Kong Film ved Maria Ekerhovd

Filmen:
Filmen handler om Farukh, en 50 år gammel mann fra Kabul som har bodd på asylmottak i Norge i 7 år. Han venter fremdeles på svar fra UDI og er en person som prøver å se lyst på tilværelsen, selv om selv har mistet alle sine nærmeste, inkl. sin kone og sine døtre i flukten fra Afganisthan. Han er en ressurs på asylmottaket og hjelper der han kan. Farukh bærer med seg en mynt han fikk av sin bestefar da han var en liten gutt. Gjennom hele sin oppvekst har Farukh hørt bestefaren fortelle fantastiske og mirakuløse historier om mynten og dens krefter. Vil mynten kunne hjelpe Farukh? Manusforfatterne har et ønske om å ta i bruk en magisk realisme for å understreke hvor skjebnesvangert det er å sitte på et asylmottak og vente på livet. Filmen skal gjennom humor og varme fortelle historien om Farukh og hans medasylanter om deres liv på vent i et norsk asylmottak

Nøkkelpersoner:
Manus Kjersti Rasmussen/Susanne F. Løvik
Regi Susanne Falkum Løvik
Produsent er Maria Ekerhovd

Tildelinger desember 2009
Prosjektutvikling dokumentarfilm:
"Kunsten å jodle"
Tildelt: 85.000,-
Kontaktperson: Flimmer Film AS ved Johnny Holmvåg
Filmen:
Det finnes dem som mener at jodling er litt rart. Noen ville attpåtil se på det som direkte uforståelig. Samtidig finnes det selvsagt andre, de som setter pris på jodling. Og så har vi dem som går litt lenger, de store jodleentusiastene.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Eivind Tolås
Foto er ved Christer Fasmer
Produsenter er Johnny Holmvåg
Musikk er ved Olav Øyehaug


Produksjonstøtte dokumentarfilm:
"Strengt hemmelig - skuddene på Karl Mathinsen"
Tildelt: 84.000,-
Kontaktperson: Orvung Film as ved Tom Edvindsen
Filmen:
Filmskaper Benedicte Orvung oppdager at det i hennes familie skjuler seg en
mørk hemmelighet. Bror til morfar, Karl Marthinsen, var nazipolitisjef i Oslo
under krigen. Oppdagelsen fører frem til en historie som har vært er ukjent for
de fleste. Historien til denne produksjonen har vært lang, kronglete og dramatisk. Etter at Benedicte oppdaget familiens hemmelighet i 1995, startet hennes søken etter å få frem historien. Det ble etterhvert klart at det fortsatt i dag, er et sårt og betent tema, ikke bare for hennes familie og slekt - men for alle involverte.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi er ved Benedicte Orvung
Foto: Tom Edvindsen
Produsent er Tom Edvindsen

Orvung Film samarbeider med BUG om 3D effekter og for/ettertekster.

Distributør er Corianderfilm v/Eli Stangeland. Filmen har planlagt kinopremiere 8. februar 2010, som er 65 års dagen for likvideringen av Karl Marthinsen.


Produksjonsstøtte novellefilmen:
"Forhandlinger"
Tildelt: 245.000,-
Kontaktperson: Kong Film AS ved Maria Ekerhovd
Filmen:
"Forhandlinger" er både en historie med allmenngyldig tematikk og en typisk historie fra Norge. Geir og Tina er et umake par. Han er norsk, hun er russisk. Han er en middelaldrende ungkar med et høyst middels utseende, hun er ung og vakker. Likevel kommer Tina til Norge og de gifter seg. Gradvis blir Geirs forventninger om lykke snudd til angsten for å bli forlatt.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi Henning Rosenlund
Produsent er Maria Ekerhovd


Produksjonsstøtte kortfilm:
"Et menneske"
Tildelt: kr. 245.000,-
Kontaktperson: Influx productions ved Meghan Beaton
Filmen:
Filmen handler om redselen for å være alene. Hvordan er det når noen har mistet det eneste mennesket som de virkelig elsker? Hvor tomt det kan være og hvor vanskelig det kan være å godta - og gå videre i sitt eget liv. Hvorfor er det så vanskelig å tørre å elske igjen?

Nøkkelpersoner:
Manus og regi er Ina Therese Lerner Grevstad
Foto er ved Sjur Kristian Pollen
Produsent er Meghan Beaton
Co-produksjon Yesbox productions Bendik Strønstad


Prosjektutvikling dokumentarfilm:
"Frikar"
Tildelt: kr. 50.000,-
Kontaktperson: Iris Film ved Aili Maanum Hansen
Filmen:
"Frikar" er en dokumentarfilm om det norske dansekompaniet Frikar, som skaper nye trender med tradisjonell norsk lausdans. Det neste målet deres er å slå gjennom internasjonalt. De drømmer om å turnere rundt i Europa med store forestillinger, a la Riverdance. Vil de lykkes?

Nøkkelpersoner:
Manus og regi er Silje Birknes
Produsent er Aili Maanum Hansen


Prosjektutvikling dokumentarfilm:
"Høyanger - livet etter Fundo"
Tildelt: 95.000,-
Kontaktperson: Alligator ved Trude Refsahl

Filmen:
Innerst i en vakker fjordarm i Ytre Sogn ligger Høyanger. Industristedet kan nesten minne om en forvillet sørlandsby der det ligger for seg selv mellom høye fjell og endeløse øde skogsområder. Tidlig på 1900-tallet anla Sam Eide, Norsk Hydros store far, steder som Høyanger, Rjukan og Odda, hvor ville fosser skulle temmes og generere elektrisk strøm. Sammen med en rekke slike industristeder var Høyanger en avgjørende forutsetning for utviklingen av en moderne velferdsstat i Norge utover på 1900-tallet
Nøkkelpersoner:
Regi er ved Hans Dragesund
Produsent er Trude Refsahl
Prosjekter tildelt støtte til kort- og dokumentarfilm

Tildelinger oktober 2009

Produksjonssøtte dokumentarfilm:
"Lykkens ansikt"
Tildelt: 140.000,-
Kontaktperson: Corax Videoproduksjon as v/ Magne Sleire

Filmen:
Hvem skulle tro at lykkens ansikt er fullt av arr?
Vi møter Hallgeir Berge, fra Strandebarm, som i 2004 var nær ved å bli drept i en trafikkulykke. Prisen han betalte for å redde hjernen - for å overleve - var ansiktet. Det er ikke lett å være atten år og gå fra å være pen, populær og på vei til jusstudiet, til en fremtid uten ansikt og nesten uten minner om livet som var før. På en reise til Mexico fant Hallgeir et samfunn som ikke hang seg opp i arr eller manglende nese. Da så Hallgeir det vakre i livet, han lærte å sette pris på både de små og store øyeblikkene. Denne filmen vil fortelle historien om vår kulturs fokus på det ytre, og om at vi alt for lett glemmer det indre. Det er filmen om han som begynte på nytt. Han som fikk livet i gave og som tar det i bruk.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Ida Kleppe
Produsent: Magne Sleire

Prosjektutvikling dokumentarfilm:
"Embla"
Tildelt: 80.000,-
Kontaktperson: Semaforfilm DA v/ Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik

Filmen:
En dokumentarfilm om 15 år gamle Embla som følger drømmen om å bli ballettdanser. Som en av åtte blir hun tatt ut til å begynne på den prestisjetunge statens Balletthøgskole i Oslo og hun bestemmer seg for å bruke tre år av ungdomstiden til å satse alt på balletten. Embla forlater familien, hjemmet, venner og ballettklassen i Bergen for å begynne på en av de hardeste utdanningene og karrierene en kan velge. Filmskaperne vil følge Embla i de tre tøffe årene med hard fysisk trening, store psykiske påkjenninger, hard konkurranse og målbevisste trenere. Hvordan vil Embla takle sitt nye liv? Kan hun bli en prima ballerina?
Dette er Embla sin personlige historie, men på samme tid en universell historie om ungdomstid. Den handler om valg, usikkerhet, løsrivelse og en stor drøm.

Nøkkelpersoner:
Regi og manus er ved Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik
Produsenter: Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:
"Amerikabrevet"
Tildelt: 80.000,-
Kontaktperson: Svekon Film ANS v/ Kristin Sandberg


Filmen:
Filmens historie fortelles gjennom utdrag av brev fra dem som utvandret fra Norge til Amerika i perioden 1820-1920. De som vandret ut, skrev brev hjem om sine opplevelser og erfaringer. Ordene fra utvandrete nordmenn hadde stor påvirkningskraft og ble lest ivrig i bygd og by. Brevene var med på å heve lesekompetansen og det generelle kunnskapsnivået i Norge. Brevene skapte en drøm i folket vårt og de ansporet stadig flere til å forlate gamlelandet. Gjennom bilder, brev, avisutklipp og rekonstruksjoner fra tiden da Amerikafeberen herjet over landet vårt, skal filmen illustrere et viktig kapittel i norsk historie. Fokuset vil være historisk, rundt dem som dro og brevene de sendte hjem. Like fullt kan filmen anspore til tanker om rundt migrasjon i dag. Opplevelsene fra søken etter et bedre liv vil være gjenkjennelig, slik de alltid har vært.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Sverre, Karin og Kristin Sandberg
Foto er ved Sverre Sandberg
Klipp er ved Sverre og Kristin Sandberg
Produsent er Svekon Film

Prosjektutvikling dokumentarfilm:
"Fata Morgana"
Tildelt: kr. 60.000,-
Kontaktperson: Sydvest Film AS v/ Geir Netland


Filmen:
På eksporthavnen i Tanger vrimler det av unge menn som prøver å kile seg fast under lastevognene for å komme med til Europa. I tillegg til de mange flyktningene fra andre afrikanske land, strømmer tusener av unge marokkanere til byen. De er jaget vilt av både politi og sjåfører, men likevel prøver de igjen og igjen.
Flere klarer å komme seg over. Mange blir rike. Men de fleste blir tatt av spansk politi og sendt tilbake til Tanger der de prøver på nytt. De fleste av dem blir værende i byen lengre enn planlagt og ender ofte opp som hjemløse tiggere. Alle har sin historie å fortelle og alle har samme mål: Å komme seg over Middelhavet, til Europa. Mennesker har gjennom alle tider migrert for å skape seg et bedre liv og regissøren ønsker å skape en forståelse for den desperasjonen og håpløsheten mange av disse menneskene føler. Målet med filmen er å gi et ansikt til problematikken rundt illegal innvandring, og å vise at bak massene finnes det enkeltmennesker med sterke viljer. Mennesker som er villig til å ta alle midler i bruk og strekke grensene så langt som å sette sitt liv på spill.

Nøkkelpersoner:
Regi er ved Zaradasht Ahmed
Co-regi er ved Jørgen Tjemsland
Foto er ved Jørgen Tjemsland og Zaradasht Ahmed
Produsent er Geir Netland

Produksjonsstøtte dokumentarfilm:
"Den siste millionær - historien om Hilmar Reksten"
Tildelt: 270.000,-
Kontaktperson: Lene Løtvedt as v/ Lene Løtvedt


Filmen:
I løpet av noen hektiske år på 1970-tellet ble skipsreder Hilmar Reksten en av landets mest kjente, og beryktede, personer. Da NRK sendte et lengre TV-intervju med reksten i 1975 lå gatene i Oslo sentrum folketomme. Det var ikke uten grunn. Hilmar Reksten vare et eventyr. En mediesky gigant. Blant verdens fire-fem største skipsredere. En mann som en gang i tiden hadde ruslet fattig rundt i gatene i Bergen. En Askeladden-figur. I 1975 sto han plutselig foran stupet, drevet dit av dumdristige spekulasjoner. Hilmar Reksten er det nærmeste vi har kommet en "Tycoon" her i landet - han var en skipsreder og forretningsmann som grenser opp til det fiksjonelle: Han var skruppelløs, egenrådig, eksentrisk og sprenglest kulturmesen. Men det store mysteriet forble uoppklart: Hvordan kunne Hilmar Reksten komme så høyt, for å falle så dypt. Det er det denne filmen vil finne svar på. Her vil en lage en 50 min. dokumentarfilm om Hilmar Reksten - fortellingen.

Nøkkelpersoner:
Regi: Lars Skorpen
Manus/ research: Hans Mjelva
Produsent: Lene Løtvedt


Produksjonsstøtte dokumentarfilm:
"Burma, Norway"
Tildelt: 230.000,-
Kontaktperson: Alligator as v/ Trude Refsahl


Filmen:
Burma, Norway" er et portrett av en gruppe burmesere i Norge, i en
tid der Burma kan være i ferd med å bevege seg i en ny retning.
Burma, Norway er en lavmælt, men nervepirrende film om ikke å vite,
men likevel bygge livet sitt på at frihet og rettferdighet vil seire
til slutt.

Nøkkelperson:
Produsent: Trude Refsahl

Prosjektutvikling dokumentarfilm:
Arbeidstittel "Svunden tid og tanke på Eidemarken i Bergen".
Tildelt: kr. 70.000,-
Kontaktperson: Motiv film as v/ Svein-Erik Andersen


Filmen:
Norge var et av de fattigste landene i Europa, og ble brått et av de rikeste, ikke minst takket være oljen i Nordsjøen. For de av oss som var barn før 1960 er dagens nyrike samfunn nesten litt uvirkelig. Filmen handler om det samfunnet vi kommer fra - hvor stusslig det var, men også hvor utrolig kjekt livet kunne være likevel. Intensjonen er å si noe om vår tid ved å holde det opp mot det gamle. Mye er blitt bedre, men midt oppe i all velstanden har også mye gått tapt. Fortellergrep: For å slippe å være gammel sint mann som kjefter på de unge, er problemstillingen snudd. Hva er det i veien med oss gamle? Hvorfor ble vi så rare? Beskrivelsen av gamle dager blir da jakten på årsaken. Var det noe vi spiste, trangboddheten, kaggedoen, fravær av dusj osv.?
Filmen er essayistisk, men 90-åringen Nils Marthinussen fra Eidemarken er tiltenkt hovedrollen. I tillegg vil selskapet bruke tegneren Audun Hetland. Han er død, men han ga i sin tid ut en illustrert bok om oppveksten sin på Eidemarken.

Nøkkelpersoner:
Manus, regi, produsent: Svein-Erik Andersen

Produksjonsstøtte kortfilm:
"Sort Melk"
Tildelt: 100.000,-
Kontaktperson: Genesis Film v/ Solveig Arnesen

Filmen:
"Sort Melk" handler om menneskets søken etter opplevelse av mening. Hovedpersonen forlater en tilsynelatende meningsløs, men lys hverdag og legger ut på vandring i jakten på noe som kan bringe mening til tilværelsen og gi livet et større perspektiv. I løpet av sin vandring opplever han hele spekteret av menneskets følelser som gir en følelse av mening og står i sterk kontrast til den tomheten han forlot. Han føler sorg, smerte, sult, ensomhet, kjærlighet, samhørighet, glede, frykt, og ender til slutt opp fylt med en følelse av håpløshet i en tilværelse omsluttet av et ugjennomtrengelig mørke. I det han skal til å gi seg hen til den sorte melken ser han et symbolsk lys i mørket. Hovedpersonen innser at det er han selv som må tillegge sine opplevelser mening og at bare han selv kan gjøre tilværelsen meningsfull. Med denne vissheten vender han tilbake dit han kom fra, frigjort.
Filmen er satt i en minimalistisk verden, men med sterke visuelle virkemidler. Den skal være en sterk bildefortelling som åpner for publikums egne assosiasjoner, og filmen er uten dialog.

Nøkkelpersoner:
Idé og manus: Egil Paulsen
Regi: Skjalg Molvær
Produsent: Solveig Arnesen
Co-produsent: Vidvinkel Film

Prosjektutvikling kortfilm:
"Sista bröllopet på Jorden"
Tildelt: 60.000,-
Kontaktperson: BUG Revestreker AS v/Thomas Berland og Magnus Thomassen

Filmen:
"Sista bröllopet på Jorden" er en animert kortfilm om individets plass i en global klimakatastrofe. Filmen handler om klimakrisen de fleste forskere i dag mener vi står foran om ikke altfor lenge, dersom menneskene ikke tar miljøproblemene på alvor.
Vi følger Eva i forberedelsene til det som, i hvert fall tradisjonelt sett, er en kvinnes lykkeligste dag. Bryllupet representerer håp, lykke og løfter om en fantastisk fremtid. Men uansett hvor vakker Eva gjør seg, hvor forelsket paret er og hvor romantisk seremonien er, har det ingen fremtid, fordi det finnes ingen fremtid.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Michael Axelsson
Animasjonsstudio: BUG AS
Produsenter: Thomas Berland og Magnus Thommassen


Prosjekter innstilt til langfilm - og TV serier

Prosjekter innstilt med støtte fra Hordaland Fylkeskommune
Manusutvikling langfilm:
"Gellerskogen"
Tildelt: kr. 125.000,-
Kontaktperson: Alligator Film as v/ Jan Aksel Angeltvedt

Filmen:
Thriller som utforsker menneskeskjebner i ekstremsituasjoner. Den hardt pressede naturfotografen Espen Gant slumper til å filme et bestialsk dobbeltdrap og prøver å vende situasjonen til sin fordel. Han vikler seg dermed inn i en virkelighet han ikke selv har herredømme over.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Pål Øie
Produsent: Jan Aksel Angeltvedt

Prosjektutvikling TV-serie dokumentar:
"Glemte helter"
Tildelt: 125.000,-
Kontaktperson: Flimmer Film as v/Johnny Holmvåg

Filmen:
Dokumentarserie som tar for seg avdøde nordmenn med en utrolig historie. Personer som har utført handlinger som for en stund brakte dem til storhet og berømmelse, men som i dag ofte er glemt og er ukjent for de fleste.

Nøkkelpersoner:
Dramaturg: Eivind Tolås
Regi: Geir Kreken, Paulo Chavarria m.fl.
Produsent: Johnny Holmvåg

Manusutvikling langfilm/thriller:
"Dukken i taket"
Tildelt: kr. 90.000,-
Kontaktperson: Knudsen & Streuber Film v/Kristine Knudsen

Filmen:
"Dukken i taket" er en filmatisering av Ingvar Ambjørnsens roman ved samme navn. En kvinne vender tilbake til den lille Vestlandsbygda der hun og søsteren pleide å tilbringe sine somre. Men hun har sine baktanker med det tilsynelatende uskyldige besøket; å hevne overgrepet på sin lillesøster. Med kvinnelist og utspekulerte metoder starter hun en personlig vendetta på bygdas store sønn. "Dukken i taket" er en psykologisk thriller om hva besettelse kan få et menneske til å gjøre mot andre.

Nøkkelpersoner:
Manus og regi: Kjersti Steinsbø (basert på Ingvar Ambjørnsens bok)
Produsent: Kristine Knudsen.

Prosjekt innstilt med støtte fra Bergen Kommune

Prosjektutvikling TV-serie for barn:
"Gråsone"
Tildelt: kr. 90.000,-
Kontaktperson: Agitator as v/ Elin Andersson
Filmen:
"Gråsone" er en fiksjonsserie for store barn. De enkeltstående episodene har mysterier og uforklarlige hendelser som tema, i en hverdagslig setting.
Det planlegges 6 episoder á 10 minutter.

Nøkkelpersoner:
Manus: Kjersti Rasmussen (idé: Birgit Pihl)
Regi: Kjersti Steinsbø
Produsent: Elin Andersson